Δήμος Αιγιαλείας

ΝΠΔΔ

Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία”

 Διοικητικό Συμβούλιο:

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Παναγιώτης Ανδριόπουλος ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή (στη θέση του μέλους) τον Γεώργιο Ντίνο
 2. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή (στη θέση του μέλους) τον Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο
 3. Παναγιώτης Μαρινόπουλος , με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Μάρκου
 4. Ευστράτιος Βαρδάκης, με αναπληρώτρια την Μαρία Καρρά

Δημότες -δημότισσες

 1. Άννα Γιαννίκου, με αναπληρώτρια την Αδαμαντία Παρίση
 2. Παναγιώτης Καυκάς, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Υφαντή
 3. Χρήστος Σπηλιωτόπουλος , με αναπληρώτρια την Ανδρομάχη Παλαιολόγου
 4. Θεοφάνης Ραμπαβίλας, με αναπληρωτή τον Σωκράτη Αγγελόπουλο,
 5. Βούλγαρης Κωνσταντίνος, με αναπληρωτή τον Βίλλιο Κωνσταντίνο
 6. Παναγιώτης Γιάχος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Φούκα
 7. Αγγελική Σαμπάνη, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου.
 8. Ελισσάβετ Πίκουλα-Μπομποτσάρη, με αναπληρώτρια τη Φωτεινή Οικονομοπούλου
 9. Ιωάννης Καρανικόλας, με αναπληρωτή τον Λεωνίδα Σκαρτσίλα
 10. Παρασκευή Ζαντέ, με αναπληρωτή τον Χρήστο Χριστόπουλο

Εκπρόσωπος εργαζομένων

 1. Σοφία Κολοκοτρώνη, με αναπληρώτρια την Αναστασία Κουμούτσου
Skip to content