Δήμος Αιγιαλείας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

  1. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
  2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας
  3. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Συγχρόνως, τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Πολλά Κέντρα Κοινότητας ορεινών ή νησιωτικών Δήμων διαθέτουν και κινητή μονάδα που εξυπηρετεί τους πολίτες των πιο απομακρυσμένων περιοχών οι οποίοι δεν χρειάζεται έτσι να μετακινηθούν στην έδρα του Δήμου.

Στα Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα για Ρομά και Μετανάστες οι αντίστοιχοι πληθυσμοί μπορούν να απευθύνονται για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και την πλήρη κοινωνική τους ένταξη.

Τα Κέντρα Κοινότητας, επομένως, είναι οι αισθητήρες κάθε Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ:

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγιαλείας είναι μία νέα κοινωνική δομή που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2017. Ωφελούμενοι του Κέντρου είναι οι πολίτες που διαμένουν στο Δήμο Αιγιαλείας και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και τα άτομα και οι οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας αιτούντες άσυλο, άτομα με αναπηρία, ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγο ενώ διαθέτει και κινητή μονάδα για την κάλυψη των αναγκών ατόμων απομακρυσμένων περιοχών ή ατόμων που δε δύνανται να προσέλθουν στην υπηρεσία. Η κινητή μονάδα είναι ουσιαστικά ένα «μετακινούμενο Κέντρο Κοινότητας», παρέχει τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες και δίνει την ευκαιρία στην υπηρεσία να προσεγγίζει τον ωφελούμενο και όχι το αντίθετο. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγιαλείας υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

Από τις 29-09-2017 το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας διαθέτει σελίδα στο facebook.

Μέσα από τη σελίδα οι δημότες αλλά και το ευρύτερο κοινό μπορεί να ενημερώνεται για:  

– ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό ή/και εθνικό επίπεδο,
– ενδεχόμενα προγράμματα και κοινωνικές δράσεις του Δήμου Αιγιαλείας,
– επιδόματα και παροχές, 
– ζητήματα ψυχοκοινωνικού ενδιαφέροντος

 Στελέχωση του Κέντρου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας στελεχώνεται από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς πλήρους απασχόλησης, μία κοινωνική Λειτουργό μερικής απασχόλησης, έναν ψυχολόγο και έναν οδηγό (για την κάλυψη των αναγκών της Κινητής Μονάδας του Κέντρου).

 

Επικοινωνία

Ψυχολόγος: Χαράλαμπος Κάβουρας

Κοινωνική Λειτουργός: Αγάθη Κατσωνοπούλου

Κοινωνική Λειτουργός: Ιωάννα Κοσμά

Κοινωνική Λειτουργός (parttime): Όλγα Κοσσαρά

Ωράριο λειτουργίας

Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο 8:00-16:00, ενώ πιλοτικά εφαρμόζεται και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας έως τις 20:00.

Skip to content