Δήμος Αιγιαλείας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content