Δήμος Αιγιαλείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ” [MIS5030018]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΥΡΑΣ _ Α1.2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ _ Α8.2

ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ _ Α2.2

ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ _ 6α

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ _ 6β

Skip to content