Δήμος Αιγιαλείας

Η ΑΙΓΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΙΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content