Δήμος Αιγιαλείας

Creative Camps – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Στο πλαίσιο της πράξης Crossover HUBS – developing cross – innovation between agrofood and creative enterprises με ακρωνύμιο CREATIVE CAMPS του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece – Italy 2014-2020”, ο Δήμος Αιγιαλείας διοργανώνει συνάντηση ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και της διαπολιτισμικής καινοτομίας για τις δημιουργικές και αγροτοδιατροφικές βιομηχανίες και περιφερειακό εργαστήριο τεχνογνωσίας για τη συμφωνία καινοτομίας μεταξύ clusters και δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

Ο κύριος στόχος του έργου Creative Camps είναι να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρήσεις στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας και των γεωργικών ειδών διατροφής ως κύριο οικονομικό μοχλό για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων βασίζεται σε μια συνειδητή και αλληλοενισχυόμενη ανταλλαγή μεταξύ των δύο τομέων.

Η συνάντηση ευαισθητοποίησης απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δημιουργούς ή επιχειρήσεις του κλάδου της δημιουργικής βιομηχανίας και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, ενώ το εργαστήριο απευθύνεται σε οργανωμένες ομάδες δημιουργών που σχετίζονται με την αγροδιατροφή και σε ενώσεις παραγωγών που λειτουργούν με συλλογικό τρόπο.

Λόγω της υγειονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η περιοχή μας και θέτοντας σε ισχύ τα προληπτικά μέτρα για την ασφαλή και ομαλή πορεία της ζωής μας, η συνάντηση ευαισθητοποίησης η οποία είχε προγραμματιστεί δια ζώσης, θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας διαδικτυακών συσκέψεων WebEx  την ίδια μέρα και ώρα (Τετάρτη 4/11/2020 στις 14:00), στο πλαίσιο του έργου Cross-over HUBS – developing cross – innovation between agro-food and creative enterprises με ακρωνύμιο CREATIVE CAMPS του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece – Italy 2014-2020”.

Ακολουθήστε το παρακάτω Link για τη συνάντηση ευαισθητοποίησης:

https://dataresearchandconsultingsa.my.webex.com/dataresearchandconsultingsa.my/j.php?MTID=m65e2ef50c99c046fdada82f7bfc2d318

Στη συνέχεια, στις 16:00 θα ακολουθήσει το εργαστήριο τεχνογνωσίας.

Ακολουθήστε το παρακάτω Link για το εργαστήριο τεχνογνωσίας:

https://dataresearchandconsultingsa.my.webex.com/dataresearchandconsultingsa.my/j.php?MTID=m35bf007444e3f704b6f5199e17907840

Ευχαριστώ πολύ.

Εκ του Αναδόχου

Μάγδα Κιτσώνη

DATA RC SA 206 Maizonos Str., Patras GR–26222 | Τ: +30.2610.622027, F: +30.2610.240902 | www.datarc.gr

Skip to content