Δήμος Αιγιαλείας

Αποφάσεις Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Απόφαση: 35 – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής (δια περιφοράς)Συνεδρίασης ΣυμβουλίουΚοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας26 Απριλίου 2021 Δείτε το πρακτικό εδώ Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείαςαποτελούμενο από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Γκιώνη, Πρόεδρο, 2)ΘεοφάνηΡαμπαβίλα, 3)Διονύσιο Λουκόπουλο, 4)Κάλπη Αθανάσιο, 5)ΣωκράτηΜαυρίδη, 6)Αδαμαντία Παρίση – Μπέσκου, 7)Ιωάννη Γιδά, 8)ΑνδρέαΜεσσήνη και 9) Νικόλαο Τρίψα Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι έξι(26) Απριλίου …

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Read More »

Skip to content