Δήμος Αιγιαλείας

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πατήστε εδώ για να δείτε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘYNΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΟΧ 1-2021 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_09_2020

Skip to content