Δήμος Αιγιαλείας

4. Διαγωνισμοί – Δημοπρασίες

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ. PDF ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ. XML ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. PDF ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. DOC

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση και επισκευή όλων των μηχανημάτων (φωτοτυπικών, fax, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων) των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και τοποθέτησης των αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους (εκτός χαρτιού)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗς ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Skip to content