Δήμος Αιγιαλείας

5. Διαγωνισμοί – Δημοπρασίες

Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ε.Σ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ ΠΡΟΜΕΤΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ Π.Χ. ESPD ESPD XML

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ»

410/21 απόφαση Ο.Ε. Σύμφωνη Γνώμη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ε.Σ.Υ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τιμολόγιο Τεχνική περιγραφή οικοδομικών εργασιών Σχέδια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – πλήρη Η-Μ Τιμολόγιο Τεχνική περιγραφή Η-Μ Τεχνικές προδιαγραφές Η-Μ Σχέδια Η-Μ – πλήρη Σχέδια ΚΕΝΑΚ Μελέτη ΚΕΝΑΚ Απώλειες Φωτοτεχνική Τ.Ε. Πλήρης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ-ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΣ ΟΨΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ xml EEEΣ html ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ espd-request-v2 espd-request-v2_xml ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ – ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΕΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Skip to content