Δήμος Αιγιαλείας

5. Διαγωνισμοί – Δημοπρασίες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΨΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ” [MIS5030018]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΥΡΑΣ _ Α1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ _ Α8.2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ _ Α2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ” [MIS5030018] Read More »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ xml

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ xml ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΛΥΚΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (NATURA 2000/GR 2320006) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ html ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Skip to content