Δήμος Αιγιαλείας

4. Διαγωνισμοί – Δημοπρασίες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ-ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΣ ΟΨΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ xml EEEΣ html ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ espd-request-v2 espd-request-v2_xml ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ – ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΕΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ XML ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΕΠ              

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ. PDF ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ. XML ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. PDF ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. DOC

Skip to content