Δήμος Αιγιαλείας

5. Διαγωνισμοί – Δημοπρασίες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ xml

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ xml ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Skip to content