Δήμος Αιγιαλείας

5. Διαγωνισμοί – Δημοπρασίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ XML

Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ε.Σ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ ΠΡΟΜΕΤΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ Π.Χ. ESPD ESPD XML

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ»

410/21 απόφαση Ο.Ε. Σύμφωνη Γνώμη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ε.Σ.Υ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τιμολόγιο Τεχνική περιγραφή οικοδομικών εργασιών Σχέδια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – πλήρη Η-Μ Τιμολόγιο Τεχνική περιγραφή Η-Μ Τεχνικές προδιαγραφές Η-Μ Σχέδια Η-Μ – πλήρη Σχέδια ΚΕΝΑΚ Μελέτη ΚΕΝΑΚ Απώλειες Φωτοτεχνική Τ.Ε. Πλήρης

Skip to content