Δήμος Αιγιαλείας

5. Διαγωνισμοί – Δημοπρασίες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ xml

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ xml ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ xml ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΙΒΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ1 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ2 ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : α) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8M3,β) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3M3 & γ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΤΥΠΟΥ VAN) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ VAN ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ xml

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ xml

Skip to content