Δήμος Αιγιαλείας

6. Ανακοινώσεις Λοιπών Φορέων Δημοσίου

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Αιγιαλείας – Ανάπτυξη Πολιτικής Κινήτρων

Ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης. Η ανάπτυξη αποδοτικών πολιτικών κινήτρων μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τόσο την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτροκίνησης όσο και την ανάπτυξη των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και για το λόγο …

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Αιγιαλείας – Ανάπτυξη Πολιτικής Κινήτρων Read More »

Skip to content