Δήμος Αιγιαλείας

Panagiotis Kanellis

ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονείΣχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) με χρηματοδότηση του ΠράσινουΤαμείου, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησηςκαθαρών μορφών μετακίνησης. Ως Σ.Φ.Η.Ο. ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίωςπροσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεωνστάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους Δήμους εντός των διοικητικών …

ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Read More »

Skip to content