Δήμος Αιγιαλείας

Michalis Anagnostopoulos

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ-ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΣ ΟΨΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ xml EEEΣ html ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ espd-request-v2 espd-request-v2_xml ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ

Skip to content