Δήμος Αιγιαλείας

Dimitris Ntavantzis

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ xml

Skip to content