Δήμος Αιγιαλείας

2.2

urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrdm070:ver3.0

4.1

ESPD-EDMv2.1.0-REGULATED

2c168f9e-c45a-4072-aadd-172f63f1be85

false

f3eecf9d-c722-4a12-8228-c3ef46fdd07c

Αριθμός Μελέτης: 20/2022

2022-06-15

10:06:33

2018.01.01

REGULATED

Αρχική

997934121

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 34

ΑΙΓΙΟ

25100

GR

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ

2691068711

texniki@aigialeia.gov.gr

0

005eb9ed-1347-4ca3-bb29-9bc0db64e1ab

CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.PARTICIPATION_IN_CRIMINAL_ORGANISATION

Participation in a criminal organisation

Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for participation in a criminal organisation, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 2 of Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime (OJ L 300, 11.11.2008, p. 42).

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7

ON*

2cc919b3-9772-4d12-9eb7-32324683f952

Your answer

QUESTION

INDICATOR

f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41

ONTRUE

59af39b8-b752-48fd-a297-f1759273f1fd

Date of conviction

QUESTION

DATE

71314b48-b2e0-4d2e-b366-0d78b26f6f73

Reason

QUESTION

DESCRIPTION

5d84d886-c0a1-414c-993d-0f7b8fc0a7c5

Who has been convicted

QUESTION

DESCRIPTION

6a88342f-6f71-44c9-b80a-49141e2c75b6

Length of the period of exclusion

QUESTION

DESCRIPTION

5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9

ON*

a9a76717-8c66-4588-bc8c-4aeb9ce1be43

Have you taken measures to demonstrate your reliability (Self-Cleaning)?

QUESTION

INDICATOR

74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310

ONTRUE

a5a71fd6-2a9c-4536-bf4a-202c01167dea

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

5a899b39-dfc8-4051-b917-f332b6054fa0

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

b1e91f26-b8eb-495f-958b-a01d92eb5cdc

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

c27b7c4e-c837-4529-b867-ed55ce639db5

CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.CORRUPTION

Corruption

Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for corruption, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 3 of the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union, OJ C 195, 25.6.1997, p. 1, and in Article 2(1) of Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector (OJ L 192, 31.7.2003, p. 54). This exclusion ground also includes corruption as defined in the national law of the contracting authority (contracting entity) or the economic operator.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7

ON*

fb8fd11c-6924-449e-ba53-61fe4395b54b

Your answer

QUESTION

INDICATOR

f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41

ONTRUE

ed7f2cd5-caad-4695-9862-e6e9ee0d952b

Date of conviction

QUESTION

DATE

5db8cf9c-3021-4f17-9b5a-8fcee7d74fbb

Reason

QUESTION

DESCRIPTION

f4be57df-c1f9-4446-bdb2-5c556f2f063a

Who has been convicted

QUESTION

DESCRIPTION

2df7bff4-1c30-4557-98e6-d224916bda1b

Length of the period of exclusion

QUESTION

DESCRIPTION

5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9

ON*

f40e4825-a059-470e-be83-a6c5174045b9

Have you taken measures to demonstrate your reliability (Self-Cleaning)?

QUESTION

INDICATOR

74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310

ONTRUE

5df1dff2-c1f4-4142-a6ad-f376e3b304e2

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

99d49678-a2f6-488c-8f43-0fafa146383b

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

fb466990-d434-42a4-a0f9-f2829e0e1fc2

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

297d2323-3ede-424e-94bc-a91561e6f320

CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.FRAUD

Fraud

Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for fraud, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? Within the meaning of Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests (OJ C 316, 27.11.1995, p. 48).

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7

ON*

ae03f1a7-c631-436a-86a7-657796c6b26d

Your answer

QUESTION

INDICATOR

f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41

ONTRUE

24adfd76-5e8a-4faa-9ff4-0575c528effd

Date of conviction

QUESTION

DATE

316e0aed-d1f0-4b4c-bf90-4c83b60eee62

Reason

QUESTION

DESCRIPTION

d33a8e5d-f85e-41cb-8f49-49584f4cbaf4

Who has been convicted

QUESTION

DESCRIPTION

34763af5-7b63-4e86-89de-44a5f0b99d62

Length of the period of exclusion

QUESTION

DESCRIPTION

5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9

ON*

eb11b49f-0a76-496f-b01d-6681700986ce

Have you taken measures to demonstrate your reliability (Self-Cleaning)?

QUESTION

INDICATOR

74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310

ONTRUE

34012697-0ee4-4e4e-98cd-4c6ec8d7cc26

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

406a8152-2950-4f99-be4f-de14a6a72f80

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

2e69b844-dd84-4e0a-9b92-76acc21383de

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

d486fb70-86b3-4e75-97f2-0d71b5697c7d

CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.TERRORIST_OFFENCES

Terrorist offences or offences linked to terrorist activities

Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for terrorist offences or offences linked to terrorist activities, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Articles 1 and 3 of Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism (OJ L 164, 22.6.2002, p. 3). This exclusion ground also includes inciting or aiding or abetting or attempting to commit an offence, as referred to in Article 4 of that Framework Decision.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7

ON*

cdfe771b-2aa1-4d67-aa0c-6923cb39d7a9

Your answer

QUESTION

INDICATOR

f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41

ONTRUE

1a6ee338-9b58-4745-b19a-623ff136b984

Date of conviction

QUESTION

DATE

48d4dcdc-5eb7-41a0-9aa9-5a200d98b59e

Reason

QUESTION

DESCRIPTION

0df0c5b6-1483-4396-bc6e-c40d66cb5e43

Who has been convicted

QUESTION

DESCRIPTION

e67d3fb1-7d53-4b73-ae1b-6724624a2fa7

Length of the period of exclusion

QUESTION

DESCRIPTION

5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9

ON*

38ee4ba6-6f6a-4ab7-b0f1-036c71850de0

Have you taken measures to demonstrate your reliability (Self-Cleaning)?

QUESTION

INDICATOR

74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310

ONTRUE

d218ed5b-9430-44b0-805b-dd305b2a4de6

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

25e68746-1974-4177-a77a-95e063613060

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

741a48e9-c22a-4cb7-a0a2-a2fe2efb8d84

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

47112079-6fec-47a3-988f-e561668c3aef

CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.MONEY_LAUNDERING

Money laundering or terrorist financing

Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for money laundering or terrorist financing, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 1 of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (OJ L 309, 25.11.2005, p. 15).

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7

ON*

0eb1762b-37de-4ae4-bfbe-c0e634870eb5

Your answer

QUESTION

INDICATOR

f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41

ONTRUE

32c60490-e6dd-45ec-a3cd-e8389fb26ba0

Date of conviction

QUESTION

DATE

55d259fa-87ce-406e-9c72-2a165b21ab03

Reason

QUESTION

DESCRIPTION

de81fc7c-d7d5-4bbc-a9d6-d9c22a423071

Who has been convicted

QUESTION

DESCRIPTION

369b70df-44d6-4baa-be8b-e526906241d1

Length of the period of exclusion

QUESTION

DESCRIPTION

5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9

ON*

b385268f-1f81-44fc-aa6c-569c85968cf5

Have you taken measures to demonstrate your reliability (Self-Cleaning)?

QUESTION

INDICATOR

74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310

ONTRUE

0ff04408-bcbc-4d67-8227-d30f7fdb6c85

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

7a991917-e152-48bd-84b5-6fe98be502ac

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

f1612ca3-dc7d-48ea-b81d-e96578d32d7b

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

d789d01a-fe03-4ccd-9898-73f9cfa080d1

CRITERION.EXCLUSION.CONVICTIONS.CHILD_LABOUR-HUMAN_TRAFFICKING

Child labour and other forms of trafficking in human beings

Has the economic operator itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein been the subject of a conviction by final judgment for child labour and other forms of trafficking in human beings, by a conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction continues to be applicable? As defined in Article 2 of Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA (OJ L 101, 15.4.2011, p. 1).

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

7c637c0c-7703-4389-ba52-02997a055bd7

ON*

2b77d498-58ff-4cc9-9f97-94f39f66c23b

Your answer

QUESTION

INDICATOR

f5276600-a2b6-4ff6-a90e-b31fe19dae41

ONTRUE

40135cc2-b086-481c-919d-8ab8de11fb76

Date of conviction

QUESTION

DATE

43b6a2b3-8a41-4c60-a072-b4775e76ae40

Reason

QUESTION

DESCRIPTION

5ad3f8c6-6043-4b25-97b1-08af5138e839

Who has been convicted

QUESTION

DESCRIPTION

0ae57d2b-aa6d-41b7-81c5-e33f5f5bbbec

Length of the period of exclusion

QUESTION

DESCRIPTION

5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9

ON*

7528e2ec-58c8-48cc-86c7-31e301d18730

Have you taken measures to demonstrate your reliability (Self-Cleaning)?

QUESTION

INDICATOR

74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310

ONTRUE

20202099-d21c-4c4f-8142-9de25c0a5fa6

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

d1704383-28f5-48e0-9ebd-e6d876835124

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

0e4769c7-9ce0-4a09-9d45-bd4875da0a34

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

b61bbeb7-690e-4a40-bc68-d6d4ecfaa3d4

CRITERION.EXCLUSION.CONTRIBUTIONS.PAYMENT_OF_TAXES

Payment of taxes

Has the economic operator breached its obligations relating to the payment of taxes, both in the country in which it is established and in Member State of the contracting authority or contracting entity if other than the country of establishment?

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

098fd3cc-466e-4233-af1a-affe09471bce

ON*

6a10efa2-9e81-4d1d-93fb-50dcdb5659dc

Your answer

QUESTION

INDICATOR

f8499787-f9f8-4355-95e2-9784426f4d7b

ONTRUE

41231baa-a54e-4698-8e98-4a511e51bb70

Country or member state concerned

QUESTION

CODE_COUNTRY

94811e09-24cb-4d20-8073-8fb114ccab9e

Amount concerned

QUESTION

AMOUNT

7c2aec9f-4876-4c33-89e6-2ab6d6cf5d02

ON*

6e2b7ffe-52ae-4654-a663-0f6385d7142d

Has this breach of obligations been established by means other than a judicial or administrative decision?

QUESTION

INDICATOR

3cb7abf1-662a-4756-b61c-7bc716c1fafc

ONTRUE

85c057c5-0730-4131-9436-3e437eea2c85

Please describe which means were used

QUESTION

DESCRIPTION

fc57e473-d63e-4a04-b589-dcf81cab8052

ON*

2d85286d-01c2-4280-9061-5a63f9fb78fe

Has the economic operator fulfilled its obligations by paying or entering into a binding arrangement with a view to paying the taxes or social security contributions due, including, where applicable, any interest accrued or fines?

QUESTION

INDICATOR

6c3609e1-9add-4fa9-9409-62ce72ae4548

ONTRUE

faab3a30-0905-4a51-8247-b5bb1dee63d2

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

c882afa4-6971-4b00-8970-0c283eb122cc

ONFALSE

324d262d-f6f0-40ce-8e11-271f31ea9eb7

If this breach of obligations was established through a judicial or administrative decision, was this decision final and binding?

QUESTION

INDICATOR

815422d6-f8a1-418a-8bf0-3524f7c8f721

ONTRUE

309c67f6-46d4-44bb-8b28-bcd9ef63f3d6

Please indicate the date of conviction or decision

QUESTION

DATE

a3ac0448-8925-49db-a334-243e6f57c894

In case of a conviction insofar as established directly therein, the length of the period of exclusion

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

425d8a66-d4f2-45ed-b1be-bcfda9acf399

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

831002b2-68ea-477d-a593-b7c444e29997

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

7d85e333-bbab-49c0-be8d-c36d71a72f5e

CRITERION.EXCLUSION.CONTRIBUTIONS.PAYMENT_OF_SOCIAL_SECURITY

Payment of social security contributions

Has the economic operator breached its obligations relating to the payment social security contributions, both in the country in which it is established and in Member State of the contracting authority or contracting entity if other than the country of establishment?

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

098fd3cc-466e-4233-af1a-affe09471bce

ON*

54639b44-8a32-47cd-857c-c14e4d853349

Your answer

QUESTION

INDICATOR

f8499787-f9f8-4355-95e2-9784426f4d7b

ONTRUE

e6587085-bf54-4e3e-82a8-7fd13ccdfd0b

Country or member state concerned

QUESTION

CODE_COUNTRY

9a3fd219-3819-4b0f-8b4b-cd9d515ac1d2

Amount concerned

QUESTION

AMOUNT

7c2aec9f-4876-4c33-89e6-2ab6d6cf5d02

ON*

417ccb19-28d6-49c1-a5e9-9b0133f6562b

Has this breach of obligations been established by means other than a judicial or administrative decision?

QUESTION

INDICATOR

3cb7abf1-662a-4756-b61c-7bc716c1fafc

ONTRUE

4ef67e5a-6363-40a4-9af2-519d879f9b94

Please describe which means were used

QUESTION

DESCRIPTION

fc57e473-d63e-4a04-b589-dcf81cab8052

ON*

352e93cd-197b-4b72-b998-f4964f5e430b

Has the economic operator fulfilled its obligations by paying or entering into a binding arrangement with a view to paying the taxes or social security contributions due, including, where applicable, any interest accrued or fines?

QUESTION

INDICATOR

6c3609e1-9add-4fa9-9409-62ce72ae4548

ONTRUE

d4ee9b2b-9394-4e03-bed3-63127001db90

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

c882afa4-6971-4b00-8970-0c283eb122cc

ONFALSE

8f6657cb-50f1-4349-af32-07775e952b11

If this breach of obligations was established through a judicial or administrative decision, was this decision final and binding?

QUESTION

INDICATOR

815422d6-f8a1-418a-8bf0-3524f7c8f721

ONTRUE

4b37c1e7-cd2c-49e0-a960-8d83f1686d67

Please indicate the date of conviction or decision

QUESTION

DATE

929ae7ab-8b16-4429-9cfc-dc4cca5f9980

In case of a conviction insofar as established directly therein, the length of the period of exclusion

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

83a6c288-9025-42ac-9962-777538160c80

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

7862053f-675c-4f29-b0e6-c90dfd0ab968

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

a80ddb62-d25b-4e4e-ae22-3968460dc0a9

CRITERION.EXCLUSION.SOCIAL.ENVIRONMENTAL_LAW

Breaching of obligations in the field of environmental law

Has the economic operator, to its knowledge, breached its obligations in the fields of environmental law? As referred to for the purposes of this procurement in national law, in the ESPD, the relevant notice or the in the ESPD, the relevant notice or , in Article 18(2) of Directive 2014/24/EU or in the ESPD.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

976b5acb-c00f-46ca-8f83-5ce6abfdfe43

ON*

634ba5c5-30fa-45b6-8959-6e14a47c04b7

Your answer

QUESTION

INDICATOR

64a2102c-4af1-4ecb-97b3-0c41907ec0f6

ONTRUE

69f759fb-2980-49ca-b362-5df581e18e8e

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9

ON*

3da155c2-2c9a-4f7c-a29e-2bb5276ce0e7

Have you taken measures to demonstrate your reliability (Self-Cleaning)?

QUESTION

INDICATOR

74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310

ONTRUE

31e52e10-2028-4331-b978-b4fa3da2e10e

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

cf5d605f-2d7e-4134-90c6-19bbbbd982dc

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

f6c16252-5a0c-4287-aafb-4081bffb9c44

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

a261a395-ed17-4939-9c75-b9ff1109ca6e

CRITERION.EXCLUSION.SOCIAL.SOCIAL_LAW

Breaching of obligations in the field of social law

Has the economic operator, to its knowledge, breached its obligations in the fields of social law? As referred to for the purposes of this procurement in national law, in the ESPD, the relevant notice or the in the ESPD, the relevant notice or or in Article 18(2) of Directive 2014/24/EU.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

976b5acb-c00f-46ca-8f83-5ce6abfdfe43

ON*

32e34917-5cbc-459a-b69d-9a45d6e9d90a

Your answer

QUESTION

INDICATOR

64a2102c-4af1-4ecb-97b3-0c41907ec0f6

ONTRUE

a02cf973-30ed-4fd0-8567-16aa72d8ef4a

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9

ON*

34a9b96a-6ff6-4280-9fd4-57377c1a0b7f

Have you taken measures to demonstrate your reliability (Self-Cleaning)?

QUESTION

INDICATOR

74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310

ONTRUE

60caa1ba-ee40-485d-b684-8bd9011a1de1

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

32fc3882-8f89-4364-b75b-2dad1bdf9d71

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

3554532b-430a-45a9-8ad8-13b4800e6a55

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

a34b70d6-c43d-4726-9a88-8e2b438424bf

CRITERION.EXCLUSION.SOCIAL.LABOUR_LAW

Breaching of obligations in the field of labour law

Has the economic operator, to its knowledge, breached its obligations in the fields of labour law? As referred to for the purposes of this procurement in national law, in the relevant notice or the in the ESPD, the relevant notice or or in Article 18(2) of Directive 2014/24/EU.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

976b5acb-c00f-46ca-8f83-5ce6abfdfe43

ON*

c4646c76-f788-41c3-bf46-2408d8d4a275

Your answer

QUESTION

INDICATOR

64a2102c-4af1-4ecb-97b3-0c41907ec0f6

ONTRUE

4fd396ac-45bc-4912-8d0b-0ebdcf9b695a

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9

ON*

a679610f-fe84-4dc1-998e-62c6f74b7b1c

Have you taken measures to demonstrate your reliability (Self-Cleaning)?

QUESTION

INDICATOR

74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310

ONTRUE

73a9f31b-a0fd-4448-8467-d07c5f53ef86

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

43661625-b94f-48fe-80cf-2ba7b2ad0397

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

c8a2a528-0561-4a9e-a3ec-a83a2a0bb087

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

d3732c09-7d62-4edc-a172-241da6636e7c

CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.BANKRUPTCY

Bankruptcy

Is the economic operator bankrupt? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555

ON*

10938610-d3ef-4b5a-b8da-a5b30c12de41

Your answer

QUESTION

INDICATOR

aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b

ONTRUE

5ea7e9a4-2833-40e1-9ad2-0543141fb99c

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

e61eefb0-552d-4171-bf16-b66e42042f94

Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

d1c2dab5-a3fa-4107-b9ed-40af5918fd57

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

5523c6d8-3a25-44d3-8013-00a2af8a16fd

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

396f288a-e267-4c20-851a-ed4f7498f137

CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.INSOLVENCY

Insolvency

Is the economic operator the subject of insolvency or winding-up? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555

ON*

fa825639-0f0d-46af-aa1a-d473a55e33cc

Your answer

QUESTION

INDICATOR

aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b

ONTRUE

33e7eb6e-5825-4b80-b99a-5bcc55118a52

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

4b2a15dd-1249-4985-b7d7-4d4fff338fda

Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

2ba470c6-1623-4107-afb3-eaa74ba4c014

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

b15409cc-4276-4cfb-94a4-abbb09130508

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

68918c7a-f5bc-4a1a-a62f-ad8983600d48

CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.CREDITORS_ARRANGEMENT

Arrangement with creditors

Is the economic operator in arrangement with creditors? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555

ON*

0876b52e-5d6e-4a6a-8599-c411be36aec8

Your answer

QUESTION

INDICATOR

aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b

ONTRUE

cd2b44e0-90ed-476d-bf02-24335a9b893b

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

02affb48-5ccd-48eb-8a2b-c18d0b3e1af5

Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

bc7269ad-eb45-472a-b9d7-78565e14c389

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

4c4ec058-da36-44e0-8da3-691c8804cd72

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

daffa2a9-9f8f-4568-8be8-7b8bf306d096

CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.BANKRUPTCY_ANALOGOUS

Analogous situation like bankruptcy under national law

Is the economic operator in any analogous situation like bankruptcy arising from a similar procedure under national laws and regulations? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555

ON*

5154e263-095d-4657-84d7-bb652788d82a

Your answer

QUESTION

INDICATOR

aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b

ONTRUE

fb024bf4-517a-4f68-86d1-7da6c7ed9dff

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

c1f62773-0d3c-40f8-99e0-cc3592b5bdb4

Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

5505556c-cf3f-4499-8982-6c1ae27d6ec7

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

d9b328f5-dc1f-424d-ad4f-f59fa6279a3f

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

8fda202a-0c37-41bb-9d7d-de3f49edbfcb

CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.LIQUIDATOR_ADMINISTERED

Assets being administered by liquidator

Are the assets of the economic operator being administered by a liquidator or by the court? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555

ON*

f764f36e-6be2-4b9b-a287-8699275bb427

Your answer

QUESTION

INDICATOR

aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b

ONTRUE

ab6cf9d7-b83c-4ee1-b2d2-d65ad4975b91

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

b0dfe5c1-eda7-428b-8949-4832e619ae45

Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

c97f9416-b747-43b9-a567-6156f76b62ba

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

7509bdf7-99b1-4868-a73a-ff723aeddc23

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

166536e2-77f7-455c-b018-70582474e4f6

CRITERION.EXCLUSION.BUSINESS.ACTIVITIES_SUSPENDED

Business activities are suspended

Are the business activities of the economic operator suspended? This information needs not be given if exclusion of economic operators in this case has been made mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation where the economic operator is nevertheless able to perform the contract.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

d91c11a1-f19e-4b83-8ade-c4be2bf00555

ON*

4cac6de5-aefe-4c5a-8fb9-64a39f007921

Your answer

QUESTION

INDICATOR

aeef523b-c8fc-4dba-9c34-03e34812567b

ONTRUE

b498fbed-53bd-448c-9117-3ba618f31703

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

2bd0e451-8dd0-4522-9fae-a5b0bd8d0ad6

Indicate reasons for being nevertheless to perform the contract

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

43d1c1bf-65d1-4283-8952-747b925b69d6

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

87bfb17e-28f0-4431-8cf4-83473a4cd866

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

514d3fde-1e3e-4dcd-b02a-9f984d5bbda3

CRITERION.EXCLUSION.MISCONDUCT.MC_PROFESSIONAL

Guilty of grave professional misconduct

Is the economic operator guilty of grave professional misconduct? Where applicable, see definitions in national law, the relevant notice or the procurement documents.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

67362ec7-cec3-4cb8-a38e-5d7a2a31e6d8

ON*

eefa51f0-cc77-47a3-a3f4-cc5cbce036c4

Your answer

QUESTION

INDICATOR

2cbcf978-765c-40aa-996b-b1d082485cef

ONTRUE

ff996594-bfaa-4c98-8f2d-7f5b5fba94e0

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9

ON*

58ddc4a0-a88e-41ee-89f2-04cd89ce32e2

Have you taken measures to demonstrate your reliability

QUESTION

INDICATOR

74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310

ONTRUE

f13bd5c4-7eb8-4b37-9203-b216ffd10864

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

10780aef-5dce-4be7-8001-32fdecf8cea9

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

ae350327-1633-4111-b266-0742efec6f98

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

56d13e3d-76e8-4f23-8af6-13e60a2ee356

CRITERION.EXCLUSION.MISCONDUCT.MARKET_DISTORTION

Agreements with other economic operators aimed at distorting competition

Has the economic operator entered into agreements with other economic operators aimed at distorting competition?

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

67362ec7-cec3-4cb8-a38e-5d7a2a31e6d8

ON*

477e5317-72c3-4d06-b33b-33162b9a7aa0

Your answer

QUESTION

INDICATOR

2cbcf978-765c-40aa-996b-b1d082485cef

ONTRUE

2d68d680-954e-47f9-8b30-9cda70b58d6f

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9

ON*

d2c50a38-e66e-4b0c-a481-dd536b14fb7e

Have you taken measures to demonstrate your reliability

QUESTION

INDICATOR

74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310

ONTRUE

99fe5931-2e99-4b48-b14f-b4f0f64c3317

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

728442b7-72e5-49d5-942c-33953f2aa5eb

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

f79ce225-0425-4404-80bc-7aae92420301

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

b1b5ac18-f393-4280-9659-1367943c1a2e

CRITERION.EXCLUSION.CONFLICT_OF_INTEREST.PROCEDURE_PARTICIPATION

Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure

Is the economic operator aware of any conflict of interest, as indicated in national law, the relevant notice or in the ESPD, the relevant notice or due to its participation in the procurement procedure?

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

30450436-f559-4dfa-98ba-f0842ed9d2a0

ON*

1ccd8d43-c09c-4dce-a591-53b4c9e5ff94

Your answer

QUESTION

INDICATOR

73f0fe4c-4ed9-4343-8096-d898cf200146

ONTRUE

189ff272-b3a5-4e88-8b19-594247046c17

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

9ce7ca05-2302-4655-b033-8824758e3669

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

957b7509-2877-4fbd-86bc-c528a5e5c0cb

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

61874050-5130-4f1c-a174-720939c7b483

CRITERION.EXCLUSION.CONFLICT_OF_INTEREST.PROCEDURE_PREPARATION

Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure

Has the economic operator or an undertaking related to it advised the contracting authority or contracting entity or otherwise been involved in the preparation of the procurement procedure?

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

30450436-f559-4dfa-98ba-f0842ed9d2a0

ON*

c9f908cd-e0fb-4d2d-b397-d4999b6de6ab

Your answer

QUESTION

INDICATOR

73f0fe4c-4ed9-4343-8096-d898cf200146

ONTRUE

01f6aefc-916c-4fcb-bfbb-3cd61175effd

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

ad74eb7b-f4fa-456d-b615-c79171e1bd12

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

d2d5eacb-afb5-4855-9ad8-e26fe15b8b40

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

3293e92b-7f3e-42f1-bee6-a7641bb04251

CRITERION.EXCLUSION.CONFLICT_OF_INTEREST.EARLY_TERMINATION

Early termination, damages or other comparable sanctions

Has the economic operator experienced that a prior public contract, a prior contract with a contracting entity or a prior concession contract was terminated early, or that damages or other comparable sanctions were imposed in connection with that prior contract?

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

67362ec7-cec3-4cb8-a38e-5d7a2a31e6d8

ON*

dbe468a2-535d-4024-8430-aa5a330b938c

Your answer

QUESTION

INDICATOR

2cbcf978-765c-40aa-996b-b1d082485cef

ONTRUE

9ee2321f-4d76-485e-99b6-99ce7ef89b70

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

5f9f09f7-f701-432c-9fdc-c22c124a74c9

ON*

404cd5ef-38eb-4bff-bc25-fa334c4a7ab3

Have you taken measures to demonstrate your reliability (Self-Cleaning)?

QUESTION

INDICATOR

74e6c7b4-757b-4b40-ada6-fad6a997c310

ONTRUE

f740c655-1efe-46db-a506-8c1e9534ed2e

Please describe them

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

29d98b26-2e12-45fe-a2f6-2582577a48ff

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

e184dd3f-4414-471d-bc13-c3e08b637dbb

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

696a75b2-6107-428f-8b74-82affb67e184

CRITERION.EXCLUSION.CONFLICT_OF_INTEREST.MISINTERPRETATION

Guilty of misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents and obtained confidential information of this procedure

Can the economic operator confirm the four exclusion grounds, that it has not been guilty of serious misrepresentation in supplying the information required for the verification of the absence of grounds for exclusion or the fulfilment of the selection criteria, that it has not withheld such information, it has been able, without delay, to submit the supporting documents required by a contracting authority or contracting entity, and it has not undertaken to unduly influence the decision making process of the contracting authority or contracting entity, to obtain confidential information that may confer upon it undue advantages in the procurement procedure or to negligently provide misleading information that may have a material influence on decisions concerning exclusion, selection or award?

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 57(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

30450436-f559-4dfa-98ba-f0842ed9d2a0

ON*

5825aba0-a165-4ef8-9a78-6f1519f9e78c

Your answer

QUESTION

INDICATOR

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

26252426-d2c5-43b9-a75b-52a2401deca2

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

ad56e2e2-87d8-4d79-8a4e-73a97da60809

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

6ee55a59-6adb-4c3a-b89f-e62a7ad7be7f

CRITERION.SELECTION.SUITABILITY.PROFESSIONAL_REGISTER_ENROLMENT

Enrolment in a relevant professional register

It is enrolled in relevant professional registers kept in the Member State of its establishment as described in Annex XI of Directive 2014/24/EU; economic operators from certain Member States may have to comply with other requirements set out in that Annex.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 58(2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

1768de86-a6c8-48e4-bd8e-de2f2f7424d0

ON*

eb3bcbe5-a681-4e1d-b3bb-5079cdb30ba1

Your answer?

QUESTION

INDICATOR

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

88c6e061-0022-4c99-9f59-ffee4aaf1bfb

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

6c8141a4-ff59-4bec-81f2-be0a56cfe841

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

87b3fa26-3549-4f92-b8e0-3fd8f04bf5c7

CRITERION.SELECTION.SUITABILITY.TRADE_REGISTER_ENROLMENT

Enrolment in a trade register

It is enrolled in trade registers kept in the Member State of its establishment as described in Annex XI of Directive 2014/24/EU; economic operators from certain Member States may have to comply with other requirements set out in that Annex.

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 58(2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

1768de86-a6c8-48e4-bd8e-de2f2f7424d0

ON*

bffd8a2b-5ae1-4287-ba02-1a9ce7d9b893

Your answer?

QUESTION

INDICATOR

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

962b40f3-d3ae-4ee3-adbb-9efad69dacae

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

4af73887-2a69-4bb0-91a4-0af71052c1f8

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

d726bac9-e153-4e75-bfca-c5385587766d

CRITERION.SELECTION.TECHNICAL_PROFESSIONAL_ABILITY.CERTIFICATES.QUALITY_ASSURANCE.QA_INDEPENDENT_CERTIFICATE

Certificates by independent bodies about quality assurance standards

Will the economic operator be able to produce certificates drawn up by independent bodies attesting that the economic operator complies with the required quality assurance standards, including accessibility for disabled persons?

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 62(2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

4887c3d7-05fc-4e3e-b066-f338910f0c4c

ON*

5300b69e-c0cc-4c18-8117-5039cb5b42e1

Your answer?

QUESTION

INDICATOR

83f2f79e-0455-4918-89ff-d7829e8bf758

ONFALSE

3a5ac5fd-f5a2-4d20-8eaa-bd71e1812d83

If not, please explain why and state which other means of proof can be provided:

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

85464e0c-1903-48fd-810d-a51782dbc33b

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

2f9a6589-881a-4be5-b81c-8c03d510e514

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

8ed65e48-fd0d-444f-97bd-4f58da632999

CRITERION.SELECTION.TECHNICAL_PROFESSIONAL_ABILITY.CERTIFICATES.ENVIRONMENTAL_MANAGEMENT.ENV_INDEPENDENT_CERTIFICATE

Certificates by independent bodies about environmental management systems or standards

Will the economic operator be able to produce certificates drawn up by independent bodies attesting that the economic operator complies with the required environmental management systems or standards?

Public Procurement Directive 2014/24/EU

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

eu

Article 62(2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG

4887c3d7-05fc-4e3e-b066-f338910f0c4c

ON*

90d806cd-06ba-462d-916f-48ab6b08e1e9

Your answer?

QUESTION

INDICATOR

83f2f79e-0455-4918-89ff-d7829e8bf758

ONFALSE

f82b6b06-6bf2-4224-a8e2-19774eeae339

If not, please explain why and state which other means of proof can be provided:

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

2dae5357-5076-4117-8693-84c404213b2e

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

11ee3a04-8795-42e0-8f0c-3610690c56bc

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

2043338f-a38a-490b-b3ec-2607cb25a017

CRITERION.OTHER.EO_DATA.SHELTERED_WORKSHOP

EO is a sheltered workshop

Only in case the procurement is reserved: is the economic operator a sheltered workshop, a ‘social business’ or will it provide for the performance of the contract in the context of sheltered employment programmes?

6febbe4a-e715-427c-a2b1-19cfabadaef0

ON*

187d5a27-1d6e-4f00-9cb5-3738370c4bef

Your answer?

QUESTION

INDICATOR

a5e33369-e2b5-45f7-9969-ddb1c3ae17c8

ONTRUE

ccc80ece-67f1-463b-aff7-49ee29a31abd

What is the corresponding percentage of disabled or disadvantaged workers?

QUESTION

PERCENTAGE

dae81027-18e5-40b6-b410-fd43030ff0ff

If required, please provide details on whether the employees concerned belong to a specific category of disabled or disadvantaged workers?

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

d5fa7f28-9ae1-4b53-94bc-9de658dfad72

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

de922dee-057a-4b96-976d-2af569314557

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

9b19e869-6c89-4cc4-bd6c-ac9ca8602165

CRITERION.OTHER.EO_DATA.REGISTERED_IN_OFFICIAL_LIST

EO registered in a PQS

If applicable, is the economic operator registered on an official list of approved economic operators or does it have an equivalent certificate (e.g. under a national (pre)qualification system)?

ecb5127b-9018-4fb8-8327-a6a7a2c73195

ON*

7ad4eda0-b1ed-4186-b616-0919f671d286

Your answer?

QUESTION

INDICATOR

dc4acf0c-c761-40d0-b031-4ee1f224be5c

ONTRUE

4882b425-0d1f-4d06-8e62-8c3e9a24c23d

Please provide the name of the list or certificate and the relevant registration or certification number, if applicable

QUESTION

DESCRIPTION

bf2d1257-c2d0-4981-a17a-f3135432144e

If the certificate of registration or certification is available electronically, please state where

QUESTION

URL

0d80d4b6-d6ab-471a-998a-f43d141faefb

Please state the references on which the registration or certification is based, and, where applicable, the classification obtained in the official list

QUESTION

DESCRIPTION

92e44d3b-af8e-4a29-91a8-24d27aa27fee

ON*

707b9711-6a93-408d-adf1-c39bd3ddb985

Does the registration or certification cover all of the required selection criteria?

QUESTION

INDICATOR

59e6f3ef-15cd-4e21-82ac-ea497ccd44e2

ONFALSE

89918076-19e3-4cbb-b5fb-7713d625fef8

Will the economic operator be able to provide a certificate with regard to the payment of social security contributions and taxes or provide information enabling the contracting authority or contracting entity to obtaining it directly by accessing a national database in any Member State that is available free of charge?

QUESTION

INDICATOR

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

ecb2ae41-c090-4f06-9234-3dc66b530606

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

c8bfc358-d6cf-4833-bf39-120cb8ef2116

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

ee51100f-8e3e-40c9-8f8b-57d5a15be1f2

CRITERION.OTHER.EO_DATA.TOGETHER_WITH_OTHERS

EO together with others

Is the economic operator participating in the procurement procedure together with others?

d939f2c6-ba25-4dc4-889c-11d1853add19

ON*

40e529a2-13a6-4fdd-b27b-8a22889ceace

Your answer?

QUESTION

INDICATOR

f5663c5a-d311-4ae4-be14-1575754be5f2

ONTRUE

afd904dd-490c-4c9a-889a-a56daad5ff2e

Please indicate the role of the economic operator in the group (leader, responsible for specific tasks…)

QUESTION

CODE

ee126038-080b-4041-baf7-deef5b7876dc

Please identify the other economic operators participating in the procurement procedure together

QUESTION

DESCRIPTION

a9859e18-b0ca-4432-bb28-7d5a4d2ca509

Where applicable, name of the participating group:

QUESTION

DESCRIPTION

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

e1e1b59d-8c79-4f1d-8736-72222b7dfd5a

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

0fdf8ef6-6dc4-47c0-9e82-48cc8e5b2628

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

0d62c6ed-f074-4fcf-8e9f-f691351d52ad

CRITERION.OTHER.EO_DATA.RELIES_ON_OTHER_CAPACITIES

Relied on entities

Does the economic operator rely on the capacities of other entities in order to meet the selection criteria set out under Part IV and the criteria and rules (if any) set out under Part V below?

289f39b3-2a15-421a-8050-a29858031f35

ON*

34fad6f5-3839-4eff-b6ad-5aaf5f4996b9

Your answer?

QUESTION

INDICATOR

50e9a74e-969e-4d79-8e19-8af71cb7c54a

ONTRUE

36ca790b-c604-4b45-89b4-98bf3f0912c9

Name of the entity

QUESTION

DESCRIPTION

43c022c5-0202-49e5-92a9-8b9152ad5251

ID of the entity

QUESTION

ECONOMIC_OPERATOR_IDENTIFIER

0c576322-e3c9-43dd-a298-7c705f4c7046

Activity of the entity (for this specific procedure)

QUESTION

CODE

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

b164129a-314f-4fb8-9d8c-723cf0b6e49a

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

3810043c-9286-4cac-9a97-c6d24d8fda07

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

72c0c4b1-ca50-4667-9487-461f3eed4ed7

CRITERION.OTHER.EO_DATA.SUBCONTRACTS_WITH_THIRD_PARTIES

Not relied on entities

Does the economic operator intend to subcontract any share of the contract to third parties?

289f39b3-2a15-421a-8050-a29858031f35

ON*

1cca798c-e3ab-4c04-81ab-1160b6304019

Your answer?

QUESTION

INDICATOR

979fc579-d3d7-444b-861f-f7ac31c4f666

ONTRUE

3a9b31b1-b062-4afb-b56f-10d4c34c67d1

Name of the entity

QUESTION

DESCRIPTION

836db882-10d3-4220-9f12-bb3124c78ac6

ID of the entity

QUESTION

ECONOMIC_OPERATOR_IDENTIFIER

e46943e3-723f-4de0-8348-3ab8f4acd271

Activity of the entity (for this specific procedure)

QUESTION

CODE

7458d42a-e581-4640-9283-34ceb3ad4345

ON*

e41ca3b4-fc69-4c7c-8f82-f7fe23ccdc4c

Is this information available electronically?

QUESTION

INDICATOR

41dd2e9b-1bfd-44c7-93ee-56bd74a4334b

ONTRUE

da82c0af-3b0d-470b-9c33-c8d440b32487

Evidence supplied

QUESTION

EVIDENCE_IDENTIFIER

8b9700b7-b13c-41e6-a220-6bbf8d5fab31

CRITERION.OTHER.EO_DATA.LOTS_TENDERED

Lots the EO tenders to

Where applicable, indication of the lot(s) for which the economic operator wishes to tender

289f39b3-2a15-421a-8050-a29858031f35

ON*

f7d7bc5c-d861-4bce-8c5c-922955eb9462

Lot Ids

QUESTION

DESCRIPTION

0000/S 000-0000000

TED_CN

www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑΜ:21PROC010741899 2022-06-15

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας

Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η βελτίωση των συνθηκών παραμονής και διαβίωσή τους στις σχολικές μονάδες και η διευκόλυνση του διδάσκοντος προσωπικού κατά την πραγματοποίηση του έργου τους. Με την ολοκλήρωση των προτεινόμενων εργασιών οι σχολικές μονάδες θα έχουν βελτιώσει τις υποδομές τους και θα έχουν αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης.

Skip to content