Δήμος Αιγιαλείας

ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Αίτηση Για Προέγκριση

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση Γνωστοποίησης Μουσικής

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση Νέα άδεια Παραγωγών Λαϊκής

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση- Παραγωγών για Πλανόδιο Εμπόριο

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση Παράτασης Μουσικών Οργάνων

Κατεβάστε εδώ

αίτηση Προσθήκης Προϊόντων Παραγωγού

Κατεβάστε εδώ

αίτηση-ανανέωση Χρόνου Παραγωγού Λαϊκής

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση για Δραστηριοποίηση παραγωγού-στάσιμο

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση-Ζωηλατά Οχήματα

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση-χειροποίητο Κόσμημα

Κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση Γνωστοποίησης Μουσικής

Κατεβάστε εδώ
Skip to content