Δήμος Αιγιαλείας

ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Αίτηση Για Προέγκριση

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση Γνωστοποίησης Μουσικής

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση Παράτασης Μουσικών Οργάνων

Κατεβάστε εδώ

αίτηση Προσθήκης Προϊόντων Παραγωγού

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Για Βεβάιωση Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση για Δραστηριοποίηση παραγωγού-στάσιμο

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση-Ζωηλατά Οχήματα

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση-χειροποίητο Κόσμημα

Κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση Γνωστοποίησης Μουσικής

Κατεβάστε εδώ
Skip to content