Δήμος Αιγιαλείας

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

έντυπο Αίτησης για άδεια Κατάληψης Περιπτέρων

Κατεβάστε εδώ

Έντυπο Αίτησης για άδεια Κοινόχρηστου Καταστημάτων

Κατεβάστε εδώ

Έντυπο Αίτησης Για ΔΕΗ

Κατεβάστε εδώ

έντυπο Αίτησης για ΤΑΠ

Κατεβάστε εδώ

έντυπο Αίτησης για Νέα Παροχή ηλεκτροδότησης

Κατεβάστε εδώ

Έντυπο Αίτησης για Δήλωση Τετραγωνικών Μη ηλεκτροδοτούμενων

Κατεβάστε εδώ
Skip to content