Δήμος Αιγιαλείας

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας

Τα αιτήματα θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του γενικού πρωτοκόλλου του Δήμου (prot@aigialeia.gov.gr) είτε στο φαξ του πρωτοκόλλου: 26910 26742.

έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Βεβαίωσης αγροτικής άδειας

Κατεβάστε εδώ

Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση βεβαίωσης Για Συμμετοχή Σε Αγροτικές Ασχολίες

Κατεβάστε εδώ
Skip to content