Δήμος Αιγιαλείας

ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content