Δήμος Αιγιαλείας

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content