Δήμος Αιγιαλείας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ xml

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Skip to content