Δήμος Αιγιαλείας

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content