Δήμος Αιγιαλείας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ xml

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Skip to content