Δήμος Αιγιαλείας

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ»

 

 

17.5.2024

ΣΧΕΔΙΟ Υ-1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΗ ΓΥΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ GOOGLE EARTH

ΣΧΕΔΙΟ Υ-1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-2.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-2.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-2.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-2.4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-2.5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-2.6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΔΙΟ Υ-2.7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-4.1 ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-4.2 ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-4.3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-4.4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-4.5 ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-4.6 ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-4.7 ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-5.1 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΒΑΘΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-5.2 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΒΑΘΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-6 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-7.1 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΗ ΓΥΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-7.2 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΠΙ GOOGLE EARTH

ΣΧΕΔΙΟ Υ-7.3 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-7.4 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-7.5 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-7.6 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-7.7 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-7.8 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-8.1 ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ Υ-8.2 ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Τεύχος Α –ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΣ

Τεύχος Β – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τεύχος Γ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Skip to content