Δήμος Αιγιαλείας

Σχολική επιτροπή Β' /θμιας εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος,
Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος: Μαρία Γιδά
του Σπυρίδωνα

Τακτικά Μέλη:

 1. Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνα, Δημοτική Σύμβουλος.
 2. Δημήτριος Καλαμίδας του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος.
 3. Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου του Χρήστου, Δημοτική Σύμβουλος.
 4.  Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος, Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου.
 5. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Διευθυντής 1ου ΕΚ Αιγίου.
 6. Κωνσταντίνος Καΐαφας, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
  & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
 7.  Αναστασία Μελή, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας.
 8. Σωκράτης Μαυρίδης του Μιχαήλ, δημότης.
 9. Αναστασία Παπαλεξίου του Δημητρίου, δημότισσα.
 10. Παρασκευή Γρυλλή του Μιχαήλ, δημότισσα.
 11.  Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα.
 12. Αθανάσιος Κάλπης του Μιχαήλ, δημότης.
 13.  Ευάγγελος Κουτρουμπέλης του Γεωργίου, δημότης.
 14. Ιωάννης Γιδάς του Παναγιώτη, δημότης.

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Γεώργιος Ντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 2. Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος.
 3. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 4. Παναγιώτης Μάρκου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 5. Ηλίας Ανδρέου, Διευθυντής 1ου ΓΕΛ Αιγίου.
 6. Ηλίας Ανδρέου, Διευθυντής 1ου ΓΕΛ Αιγίου.
 7. Απόστολος Δεληγάκης, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων &
  Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας.
 9. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας.
 10. Ολυμπία Ρούβαλη του Γεωργίου, δημότισσα.
 11.  Γεωργία Νικολοπούλου του Παναγιώτη, δημότισσα.
 12.  Ευαγγελία Γιαννοπούλου του Κωνσταντίνου, δημότισσα.
 13. Θεοφάνης Ραμπαβίλας του Νικολάου, δημότης.
 14.  Φίλιππος Δεληγεωργόπουλος του Κωνσταντίνου, δημότης.
 15. Αργύριος Παπαχριστόπουλος του Ανδρέα, δημότης.

Απόφαση ΔΣ αλλαγής μελών B'/θμιας

Δείτε εδώ
Skip to content