Δήμος Αιγιαλείας

Σχολική επιτροπή Α' /θμιας εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Δημήτριος Ελευθεριώτης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Ελίκης

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος του Νικολάου

Τακτικά Μέλη:

 1.  Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνα, Δημοτική Σύμβουλος
 2. Γεώργιος Ντίνος του Βασιλείου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 3. Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα του Βασιλείου, Δημοτική Σύμβουλος.
 4. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 5. Αθηνά Σκανδάμη του Χαραλάμπους, Προϊσταμένη 4ου Νηπιαγωγείου Αιγίου.
 6. Τριαντάφυλλος Κιντής, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.
 7. Αικατερίνη Παππά, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
  & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα.
 9. Μαρία Παπακανέλλου, δημότισσα.
 10. Αλεξάνδρα Φωτεινού του Θεοδώρου, δημότισσα.
 11. Νικόλαος Ρεκατσούνης του Σπυρίδωνα, δημότης.
 12. Φίλιππος Δεληγεωργόπουλος του Κωνσταντίνου, δημότης.
 13. Ελένη Κωσταρίδη του Σταματίου, δημότισσα.
 14. Ανδρέας Μαγκλάρας του Παναγιώτη, δημότης.

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Δημοτική Σύμβουλος.
 2. Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 3. Δημήτριος Καλαμίδας, Δημοτικός Σύμβουλος.
 4. Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος.
 5. Αικατερίνη Πρίνου, Προϊσταμένη 10ου Νηπιαγωγείου Αιγίου.
 6. Βασιλική Πλατάνου, Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.
 7. Κωνσταντίνος Μπούνιας, Διευθυντής 9ου Δημοτικού Σχολείου
  Αιγίου.
 8. Κωνσταντίνος Καΐφας, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Ζουμπουλία Σπυροπούλου, δημότισσα.
 10. Παναγιώτης Γιάχος, δημότης.
 11. Αναστασία Παπαλεξίου, δημότισσα.
 12. Νικολίτσα Επαμεινωνδοπούλου, δημότισσα.
 13. Ευάγγελος Κουτρουμπέλης, δημότης.
 14. Ελένη Μονοκρούσου, δημότισσα.
 15. Βασίλειος Μελισσουργός, δημότης.

Απόφαση ΔΣ αλλαγής μελών Α'/θμιας

Δείτε εδώ
Skip to content