Δήμος Αιγιαλείας

ΔΗΚΕΠΑ

Πρόεδρος: Μαρία Τσουκαλά, Δημοτική Σύμβουλος.

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γιαννούλης, Δημοτικός Σύμβουλος.

Τακτικά Μέλη:

 1. Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνος, Δημοτική Σύμβουλος.
 2. Μαρία Καρρά του Παναγιώτη, Δημοτική Σύμβουλος.
 3. Ευαγγελία Γιαννοπούλου (Εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα)
 4. Ζουμπουλιά Σπυροπούλου, δημότισσα
 5. Αθανασία Καραθανασοπούλου, δημότισσα
 6. Αλεξάνδρα Κλιματσάκη, δημότισσα
 7. Χρήστος Φραντζής, δημότης
 8. Παναγιώτης Λιάμης, δημότης
 9. Νατάσσα Σμυρνιώτη, δημότισσα

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος του Ανδρέα, Δημοτικός Σύμβουλος.
 2. Μαρία Σταυροπούλου του Νικολάου, Δημοτική Σύμβουλο.
 3. Βασιλική Ψυχράμη του Χρήστου, Δημοτική Σύμβουλο.
 4. Ευστράτιος Βαρδάκης του Χρήστου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 5. Αικατερίνη Σκανδάμη (Εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα).
 6. Ελένη Κωσταρίδη, δημότισσα
 7. Παναγιώτης Γιάχος, δημότης
 8. Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου, δημότισσα
 9. Χρήστος Μεντζελόπουλος, δημότης
 10. Τζιουζέππα Καρμελα Ποταμίτη, δημότισσα
 11. Άννα Καραγκούνη, δημότισσα.
Skip to content