Δήμος Αιγιαλείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Δέκα επτά (17) Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, διά τηλεδιάσκεψης».

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Λήψη νέας απόφασης για την ψήφιση του προϋπολογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Skip to content