Δήμος Αιγιαλείας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : α) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8M3,β) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3M3 & γ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΤΥΠΟΥ VAN) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ VAN

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ xml

Skip to content