Δήμος Αιγιαλείας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content