Δήμος Αιγιαλείας

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ –Αντιδήμαρχος
2)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ- Αντιδήμαρχος
3)ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ
4)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΥΧΡΑΜΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
2)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
5)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ
6)ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Απόφαση Δημάρχου ορισμού μελών οικονομικής επιτροπής

Δείτε εδώ
Skip to content