Δήμος Αιγιαλείας

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ –Αντιδήμαρχος
2)ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ- Αντιδήμαρχος
3)ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ
4)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5)ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
6)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΥΧΡΑΜΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
2)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΒΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ
4)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
5)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ
6)ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Skip to content