Δήμος Αιγιαλείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε το παράρτημα των σχεδίων αντιμετώπισης καταστροφών (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές , σεισμοί) για τον Δήμο Αιγιαλείας όπως αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ανωτέρω σχεδίων και έχουν εγκριθεί από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επισυνάπτεται σχετικό άρθρο του σχεδίου όπου γίνεται ο καθορισμός τόσο των σημείων καταφυγής όσο και των χώρων καταυλισμού σε περίπτωση που πρέπει να στηθούν σκηνές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H κάθε καταστροφή δεδομένου ότι προκαλεί μεταβολές στο περιβάλλον μπορεί να διαφοροποιήσει τους προτεινόμενους χώρους και να μην είναι κατάλληλοι ή προσβάσιμοι την δεδομένη χρονική στιγμή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εντολές των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών που γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί και μπορούν να κατευθύνουν τους πολίτες σε ασφαλείς χώρους

     

Οδηγίες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Οδηγίες Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας

ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ!

Barbeque

Play Video

Αγροτικές Εργασίες

Play Video

Θερμές Εργασίες

Play Video

Έντονα Καιρικά Φαινόμενα-Προστασία

Δείτε εδώ

Πρόληψη Επιπτώσεων από την Εμφάνιση Υψηλών Θερμοκρασιών Και Καύσωνα

Δείτε εδώ

Φυλλάδιο Δασικών Πυρκαγιών

Δείτε εδώ
Πυρκαγιές
Δείτε εδώ

Καύσωνας - καιρικά φαινόμενα

Δείτε εδώ

Έντονα Καιρικά Φαινόμενα

Δείτε εδώ

Ασφαλή Θέρμανση

Δείτε εδώ
Skip to content