Δήμος Αιγιαλείας

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιάλειας

Πρόεδρος: Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Ιερόθεος Μουρίκης του Γεωργίου

Τακτικά Μέλη:

 1. Μαρία Ιατροπούλου του Κωνσταντίνου, Δημοτική Σύμβουλος
 2. Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 3. Παναγιώτης Γιαννούλης του Κωνσταντίνου, Δημοτκός Σύμβουλος.
 4. Ελένη Κλάγκου του Κωνσταντίνου, Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Προϊστάμενη Λιμενικής Αρχής.
 5. Ιερόθεος Μουρίκης του Γεωργίου, δημότης.
 6. Αδαμαντία Παρίση του Νικολάου, δημότισσα.
 7. Βενετία Θεοδωροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα.

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Διαμάντω Βασιλακοπούλου του Ανδρέα, Δημοτική Σύμβουλος.
 2. Νικόλαος Καραΐσκος του Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος.
 3. Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 4. Αγγελική Νικολακοπούλου του Αριστείδη, Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.
 5. Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος του Γεωργίου, δημότης.
 6. Δημήτρης Ελευθεριώτης του Γεράσιμου, δημότης.
 7. Σοφία Αντωνάτου του Σαράντη, δημότισσα..
Skip to content