Δήμος Αιγιαλείας

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιάλειας

Πρόεδρος: Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος

Τακτικά Μέλη:

 1. Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 2. Μιχάλης Κωστάκης, Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής.
 3. Ιερόθεος Μουρίκης, δημότης.
 4. Αδαμαντία Παρίση, δημότισσα.
 5. Βενετία Θεοδωροπούλου, δημότισσα.

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Μαρία Γιδά, Δημοτική Σύμβουλος.
 2. Νικόλαος Καραΐσκος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 3. Παναγιώτης Μάρκου, Δημοτικός Σύμβουλος.
 4. Νόμιμος αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής.
 5. Χαράλαμπος Παναγιωτακόπουλος, δημότης.
 6. Γεωργία Μπίρη, δημότισσα.
 7. Σοφία Αντωνάτου, δημότισσα..
Skip to content