Δήμος Αιγιαλείας

ΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΜΟΥΣΙΑΣ, ΕΛΑΙΩΝΑ, ΡΟΔΙΑΣ, ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content