Δήμος Αιγιαλείας

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΗ ΖΑΡΟΥΧΛΑ – ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content