Δήμος Αιγιαλείας

ΗΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΛΥΚΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (NATURA 2000/GR 2320006) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ xlsx

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ xml

ΜΕΛΕΤΗ

Skip to content