Δήμος Αιγιαλείας

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος:  1) Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

2)ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ- Αντιδήμαρχος
3) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ –Αντιδήμαρχος
4)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
5)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ
9)ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2)ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
3)ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Skip to content