Δήμος Αιγιαλείας

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος:  1) Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

2)ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ- Αντιδήμαρχος
3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ –Αντιδήμαρχος
4)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
5)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
7)ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8)ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
9)ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2)ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
3)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
6)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Απόφαση Δημάρχου ορισμού μελών ΕΠΖ

Δείτε εδώ
Skip to content