Δήμος Αιγιαλείας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content