Δήμος Αιγιαλείας

Επικοινωνία με τον Δήμο

Δήμαρχος

Καλογερόπουλος Δημήτριος email:mayor@aigialeia.gov.gr

Γραφείο Δημάρχου


26913-60602, 26913-60603
Fax: 26910-62614
ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 34 25100 ΑΙΓΙΟ email:contact@aigialeia.gov.gr

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Εθνικά και Δήμου Αιγιαλείας

Πρόεδρος Δ.Σ & Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Ισότητας των Φύλων:

Γιδά Μαρία του Σπυρίδωνα: 2691360640

Email: gidamar@otenet.gr

 

Αντιδήμαρχος Διοίκησης-Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας – Κληροδοτημάτων & Οικονομικών(Τμήμα εκτέλεσης προϋπολογισμού, ταμείου, προμηθειών) & Δ.Ε. Ακράτας- Αιγείρας :

-Σταυροπούλου Μαρία του Νικολάου: 6983-220660

 Email: mar_stauropoulou@yahoo.gr

 

Αντιδήμαρχος Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας:

-Αγγελόπουλος Γεώργιος του Νικολάου

Email:mdgagel@gmail.com

 

Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων-Πρασίνου-Κοινοχρήστων Χώρων Κίνησης Οχημάτων:

-Καραΐσκος Νικόλαος του Εμμανουήλ: 26910 – 68718

Email:nkaraiskos@aigialeia.gov.gr

 

Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής & Εποπτείας Ορθής Λειτουργίας Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος- Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων:

-Φραγκονικολόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα

Email: fragos@aigialeia.gov.gr

 

Αντιδήμαρχος ‘Εργων – Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης & Προγραμματισμού & Δ.Ε. Διακοπτού:

-Χριστόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου

Email: christopoulos@aigialeia.gov.gr

 

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας – Πολιτικής Προστασίας – Τοπικών Κοινοτήτων & Δ.Ε. Αιγίου:

 -Φιλιππάτος Δημήτριος του Γεωργίου

Email: dgfilippatos@gmail.com

Αντιδήμαρχος Παιδείας (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας- Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης):

 – Ελευθεριώτης Δημήτριος του Γεράσιμου

Email: deleftheriotis1@gmail.com

 Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Δ.Ε Συμπολιτείας:

-Βούλγαρης Κωνσταντίνος του Θωμά: 26913-60815

Email: knvoulgariselaio@gmail.com

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Αθλητισμού:

-Ανδριόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη

Email: pandriopoulos@aigialeia.gov.gr

Αντιδήμαρχος Νομικής Υπηρεσίας – ‘Εκδοσης Αδειών Παντός Είδους Επιχειρήσεων -Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τμήμα Εσόδων):

– Ιατροπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου

Email:miatropoulou@aigialeia.gov.gr

Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων Επικοινωνίας – Εθιμοτυπίας – Εκδηλώσεων

– Αγγελοπούλου Μαρία του Θεοφάνη

Email: maggelopoulou@aigialeia.gov.gr

Βοηθός Δημάρχου- Εντεταλμένος Σύμβουλος  σε θέματα (Τουρισμού-Κυκλοφοριακής Λειτουργίας-Λαϊκών Αγορών κ.λ.π)

γγελόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου

 Email: agelopoulospanos@gmail.com

Βοηθός Δημάρχου επί όλων των αρμοδιοτήτων Δημάρχου- Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητικών Εκδηλώσεων

Τσερεντζούλιας Χρήστος του Θεοφάνη

Email: tserentzouliasx@yahoo.gr

Εντεταλμένος Σύμβουλος -Βοηθός Δημάρχου σε θέμα Δ.Ε. Ερινεού

Ντίνος Γεώργιος του Βασιλείου

Email: gdinos@aigialeia.gov.gr

-Θεοδωροπούλου Γεωργία 26913-60609………………………gtheodoropoulou@aigialeia.gov.gr 

-Κατσανάκης Γεώργιος    26913-60615…………………………….gkatsanakis@aigialeia.gov.gr

-Σπηλιωτόπουλος Κωνσταντίνος 26910-60951………… ggram@aigialeia.gov.gr 

-Μπέσκος Γεώργιος 26910-61063  εσωτ. 5 ………….. gbeskos@aigialeia.gov.gr

-Κουρής Παναγιώτης 26910-61063, εσωτ. 5 ………….. pkouris@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

-Μανέτας Κωνσταντίνος 26913-60650 ……………………………………………kmanetas@aigialeia.gov.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

-Σταμούτσου Ζωή 26913-60654

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

admin@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH:Σαλαμούρα Μαρία 26910-29279  ………………………msalamoura@aigialeia.gov.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

-Βλέμμας Γεώργιος  2691360647………………………………………..gvdiaygeia@1247.syzefxis.gov.gr

-Νιγιάννη Θεώνη      2691360643………………………………………………..theonidhm@aigialeia.gov.gr

-Σαλαμούρα Αγλαϊα 2691360641……………………………………………….asalamoura@aigialeia.gov.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

dimotologio@aigialeia.gov.gr

-Αγγελόπουλος Παναγιώτης  26910-20020 εσωτ. 1………………………panaggelo@1247.syzefxis.gov.gr

-Μουρίκη Ελπινίκη 26910-20020 εσωτ. 1  ………………………..……emouriki@aigialeia.gov.gr

-Κουνάβη Αικατερίνη 26910-20020  εσωτ.1  …………………..…..…..kkounavi@aigialeia.gov.gr

-Γιούπη Παναγιώτα     26910-20020 εσωτ.1 …………….…………………pgioupi@aigialeia.gov.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ:

-Αναργύρου Αγγελική 26910-20020 εσωτ.3  ………lix@aigialeia.gov.gr & janargirou@aigialeia.gov.gr

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Fax: 26910-29747 ………….gprosopikou@aigialeia.gov.gr

-Αλεξόπουλος Παναγιώτης   26910-29279  ………………………….…………takisalex@aigialeia.gov.gr

-Κότσιφα Ιωάννα                   26910-29279  ………………………………………..ikotsifa@aigialeia.gov.gr

-Καλαντζή Βασιλική               26910-29279 (τηλ. Ακράτας 2696360217) …..vkalantzi@aigialeia.gov.gr

-Μπαλή Βασιλική                   26910-29279…………………………………………….vmpali@aigialeia.gov.gr

ΚΛΗΤΗΡΕΣ:

-Σταματόπουλος Γεώργιος             26910-20464

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ,ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: Fax: 26910-26742  …………………………………………………….prot@aigialeia.gov.gr

-Μαραγκός Κωνσταντίνος    26910-20020 εσωτ. 2  …………………………kmaragos@aigialeia.gov.gr

-Γεωργαντόπουλος Παναγιώτης 26910-20020 εσωτ. 2  ……… pgeorgantopoulos@aigialeia.gov.gr

TMΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH: Δαβανέλλου Λαμπρινή 26913-60627 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ:

-Λεοντίου Νικόλαος                  26913-60628 

-Πολυδώρου Λουκία                 26913-60623

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ:

-Μιχαλόπουλος Βασίλειος            26913-60622  

–Παλάσκα Μαρία-Μιράντα           26913-60622

–Κωνσταντοπούλου Γρηγορία     26913-60616 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

-Λεύκελη Χρυσούλα                 26910-61063 εσωτ. 4 (Ευθυμίου Γάτου 1, Αίγιο)

-Φουντοπούλου Χρυσαυγή      26910-61063 εσωτ. 4 (Ευθυμίου Γάτου 1, Αίγιο)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: …..prom@aigialeia.gov.gr

-Τρίτσα Αικατερίνη 26910-61733 

-Ραμπαβίλα Μαρία 26910-22978 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Θεοδώρου Αγγελική   26910-61063 εσωτ. 1 (Ευθυμίου Γάτου 1, Αίγιο)

-Μπρατσολιά Σταυρούλα                        26913-60624

-Ανδριοπούλου Ευφροσύνη                    26913-60658

-Μεντζελοπούλου Γεωργία                      26913-60660

-Τσερεντζούλια Αναστασία                       26910-61063 εσωτ. 3  (Ευθυμίου Γάτου 1, Αίγιο)

-Παπασημακοπούλου Αργυρούλα           26913-60629

-Τζίφα Κωνσταντίνα                                 26910-61063 εσωτ. 1 (Ευθυμίου Γάτου 1, Αίγιο)

 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Σαββοπούλου Θεοδοσία 26913-60631 

-Κολοκούση Σταματίνα                      26913-60637

-Πατρικίου Αλεξάνδρα                       26913-60638

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ…..anaptixi@aigialeia.gov.gr        Fax: 26910-74296

(Δημ. Κατάστημα ΔΕ Συμπολιτείας – ΠΕΟ Πατρών – Αιγίου, Ροδοδάφνη)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Νταβαντζής Δημήτριος, 26913-60830 …..………….………dnt@aigialeia.gov.gr

-Κανελλής Παναγιώτης, 26913-60821 ………………………………………pkanellis@aigialeia.gov.gr

-Χρηστιά Χρυσούλα, 26913-60809……………………………………………….. xchristia@aigialeia.gov.gr

-Τριανταφύλης Ανδρέας, 26913-60810…………………………………………………….filis@aigialeia.gov.gr

Τηλ: 26910-26136   26910-26137

 Fax: 26910-21320 ….pronoia@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Καΐτσας Δημήτριος  εσωτ. 5 ……………………………………dkaitsas@aigialeia.gov.gr

-Κούρτη Αμαλία                                       εσωτ 4…………………………………..…..akourti@aigialeia.gov.gr

-Βλασσοπούλου Σοφία                           εσωτ. 6 ……………………………..svlassopoulou@aigialeia.gov.gr

-Παπαχριστοπούλου Μαρία                    εσωτ. 1  …….………………..mpapaxristopoulou@aigialeia.gov.gr

-Χατζής Σπυρίδων                                   εσωτ. 3 …..………………….……..spyrosxantzis@aigialeia.gov.gr

-Κέντρο Κοινότητας                                 εσωτ. 2

-Ψυχολόγος                                              εσωτ. 7

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Bοήθεια στο Σπίτι Αιγείρας τηλ: 2696033866

vss_aigeira@aigialeia.gov.gr

Βοήθεια στο Σπίτι Αιγίου τηλ: 2691026136

vss_aigio@aigialeia.gov.gr

Βοήθεια στο Σπίτι Ακράτας τηλ: 2696033943

vss_akrata@aigialeia.gov.gr

Βοήθεια στο Σπίτι Διακοπτού τηλ: 2691041646

vss_diakopto@aigialeia.gov.gr

Βοήθεια στο Σπίτι Συμπολιτείας τηλ: 2691360822

vss_sympoliteia@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

FAX: 26910-68610 ………………………………………………………………………….…. texniki@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καράμπελας Λεωνίδας ………………………………………..karampelas@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος 26910-68433…..kdiamantopoulos@aigialeia.gov.gr

-Δρύλλης Βασίλειος   26910-68434 ……….……………………..…………..billdrillis@aigialeia.gov.gr

-Ηλιοπούλου Κωσταντία  26910-68435 ………………..………………………….kiliopoulou@aigialeia.gov.gr

-Λαλιώτη Αικατερίνη 26910-68436  ..………………………………………..……klalioti@aigialeia.gov.gr

-Ντόκος Ηλίας  26910-68437  …….………………………………..…………idokos@aigialeia.gov.gr

-Τσίκας Παναγιώτης 26910-68712 …………………………………………………..ptsikas@aigialeia.gov.gr

-Σταθούλια Μαρία 26910-68711  …………………………..……………….mstathoulia@aigialeia.gov.gr

 -Σταυρουλόπουλος Κων/νος 26910-68712 …….…………….…………kstavroulopoulos@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

hlektromhx@1247.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Δαφνοπούλου Χριστίνα 26910-68713……………….dafnopoulou@aigialeia.gov.gr

-Σπυρόπουλος Κων/νος     26910-68715………………… ………….spyropoulos@1247.syzefxis.gov.gr

-Γκιώνη Χριστίνα 26910-68714  ………………………………………………..……..cgkioni@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ……………………………kathariotita@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Προσελέντης Σπυρίδων 26910-68719 ……………………….…spyrpros@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ     26910-68911…….….anagnosto@aigialeia.gov.gr

-Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος …………………………………….……..asimakopoulos@aigialeia.gov.gr

-Σάττα Μαρία 26910-68913 ……………………………………………………….….msatta@aigialeia.gov.gr

-Νικολακόπουλος Φώτιος 26910-68430……………………………………fnikolakopoulos@aigialeia.gov.gr

-Ζέρη Σταυρούλα    26910-68912 ……………………………………………..……….szeri@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ:Κουρτάκης Φώτιος 26910-68915 …….……..……..fkourtakis@aigialeia.gov.gr

-Γαβαθόπουλος Θράσος 26910-68916 ……….……………….….tgavathopoulos@aigialeia.gov.gr

-Κοντεσοπούλου Μαρία 26910-68917 ……….…………………..mkontesopoulou@aigialeia.gov.gr

-Παλαιολογοπούλου Ακριβή 26910-68918 …..…………………apalaiologopoulou@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:Ζάχου Κωνσταντίνα   26910-68716 …………………………..cozac@aigialeia.gov.gr

-Ανδριοπούλου Γεωργία 26910-68717  ……………..…………………gandriopoulou@aigialeia.gov.gr

-Κατσίγιαννη Άννα  26910-68717  ………………………………………….akatsigianni@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:… fax: 26910-61542  …domisi@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

–Στεφανίδης Χαράλαμπος 26913-62111 ……………………………….lstefanidis@aigialeia.gov.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

-Χρυσάνθου Ασπασία  26913-62100…………………………………………achrisanthou@aigialeia.gov.gr

-Μιχελουδάκη Καλλιόπη 26910-62100 …………………………………….kmicheloudaki@aigialeia.gov.gr

– Ταράτσα Νεκταρία 26910-62100…………………………………………………ntaratsa@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Ράπτη Δέσποινα 26913-62114 …..……………..…….rapti@1247.syzefxis.gov.gr

-Σκαλιδάκης Μιχαήλ 26913-62126 …………………………….…….……mskalidakis@aigialeia.gov.gr

-Παπαδοπούλου Πηνελόπη 26913-62112… …………………..….ppapadopoulou@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Αλεξοπούλου Φωτεινή 26913-62116………………….falexopoulou@aigialeia.gov.gr

-Τζαλαβρά Ματίνα 26913-62120 ……………………..…………………….…….tzalavra@aigialeia.gov.gr

-Σελαλματζίδης Νικόλαος 26913-62124 ………………………………….nselalmatzidis@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)

Fax: 26910-68394   ………. d.aigiou@kep.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Τσουκαλά Διουνυσία 26913-60907

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Παμπούκη Ανθή 26963-60300

-Καραμάνος Χρήστος 26913-60903

-Τσουκαλάς Γεώργιος 26913-60901

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:-Ματθαίου Λεμονιά 26913-60906

-Σκανδάμη Αικατερίνη 26913-60900

-Φειδάκη Αθηνά           26913-60905

Τηλ: 26910-25555 εσωτ.2     26910-68910 εσωτ. 2

da@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ: Πανεθυμιτάκη Χρυσούλα

-Σταματόπουλος Αριστομένης

-Καμίτσας Ευθύμιος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ FAX: 26960-39010

aigeira@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Παναγιωτοπούλου Ειρήνη 26963-60112 …………………epanagiotopoulou@aigialeia.gov.gr

-Γιαννοπούλου Ελένη 26963-60111……………….…………..egiannopoulou@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Μαθέ Αννιώ 26963-60113………………………………………….annamathe@aigialeia.gov.gr

ΚΕΠ Αιγείρας: FAX: 26960-390612696039010

d.aigeiras@kep.gov.gr

-Σωτηροπούλου Αθανασία 26963-60117

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ FAX: 26960-22944

akrata@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Πεσματζόγλου Σοφία 26963-60215……………………………spesmatzoglou@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ: 

-Μαλαβέτας Ιωάννης 26963-60203………………………………….imalavetas@aigialeia.gov.gr

-Σπανός Ιωάννης 26963-60212………………………………………….ispanos@aigialeia.gov.gr

-Χατζηγρηγορίου Ευτέρπη 26963-60219…………………ehatzigrigoriou@1250.syzefxis.gov.gr

ΚΕΠ ΑΚΡΑΤΑΣ: FAX: 26960-29040

d.akratas@kep.gov.gr

-Ρούσου Αικατερίνη 26963-60300

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ FAX:26910-43703

diakopto@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος 26913-60727………..alexopoulos.kostas@1318.syzefxis.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

(ημέρες Τρίτη & Πέμπτη)

-Μπατάλη Κωνσταντίνα              26913-60726………………………….kbatali@aigialeia.gov.gr

 ΚΕΠ: FAX: 26910-42900

d.diakoptou@kep.gov.gr

-Κόσσυφας Μιχαήλ               26913-60711……………………..michail.kossyfas.ae@kep.gov.gr

-Τρίψα Ακριβή                       26913-60712…………………Akrivi.Tripsa.kep0223@kep.gov.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ: FAX:26910-31940

erineos@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Σπηλιωτοπούλου Ευθυμία 26913-60000………………………espiliotopoulou@aigialeia.gov.gr

ΚΕΠ: d.erineou@kep.gov.gr

-Γιαννοπούλου Γεωργία 26910-31802

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ FAX: 26910-71908

sympoliteia@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Τριαντοπούλου Ανδριάννα 26913-60820………………………..atriantopoulou@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Ηλιοπούλου Διαμάντω 26913-60831…………………………………ailiopoulou@aigialeia.gov.gr

ΚΕΠ: FAX: 26910-73026

d.sympoliteias@kep.gov.gr

-Σταθακόπουλος Σωτήριος  26913-61110

τηλ: 26910-21522

Fax: 26910-21523

info@dlta.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οικονόμου Ανδρέας του Αθανασίου

τηλ: 26910-21526

fax:2691020663

deya01@otenet.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ (Πρώην Δημαρχείο Συμπολιτείας): 26913-60832 – 691360833 – 691360834 – 691360836 – 691360837

Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας- Νοσοκομειακή Μονάδα Αιγίου – Άνω Βουλωμένο – Τηλ. για ραντεβού 1535
 
Κέντρο Υγείας Ακράτας- Ακράτα
 
ΠΕΔΥ-ΑΥΕ-Κλεισούρας 1
 
Κέντρο Αποκατάστασης Φυσικής Αποκατάστασης ιγίου Κλ. Οικονόμου Ιατρού – Ν. Πλαστήρα 7

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1ο Αιγίου – Όθωνος 43

2ο Αιγίου – Κουτάλης 24

3ο Αιγίου – Π. Χαραλάμπους 3

4ο Αιγίου – Στράβωνος 28

5ο Αιγίου – Παρ. Σελινούντος

6ο Αιγίου – Παρ. Σελινούντος

7ο Αιγίου – Αναπαύσεως 17

8ο Αιγίου – Σταφυδάλωνα Αιγίου

10ο Αιγίου – Σωτ. Λόντου 17

11ο Αιγίου – Αγ. Αθανάσιος

1ο Ακράτας – Ακράτα

2ο Ακράτας – Κραθιό

Αβύθου – Άβυθος Συμπολιτείας

Διακοπτού – Διακοπτό

Ζήριας Καμαρών – Καμάρες

Ερινεού Καμαρών – Καμάρες Ερινεού

Κουλούρας – Κουλούρα Αιγίου

Νικολεΐκων – Νικολέικα

Ροδοδάφνης – Ροδοδάφνη Συμπολιτείας

Σελιανιτίκων – Σελιανίτικα Συμπολιτείας

Τεμένης – Τέμενη Αιγίου

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο Αιγίου – Γρηγορίου Ε’ 1

2ο Αιγίου – Παύλου Μελά 6

3ο Αιγίου – Κούταλης & Προποντίδος

4ο Αιγίου – Οικισμός Μεσσηνέζη

Εσπενινό Αιγίου – Τέρμα Μητροπόλεως

Καμαρών – Καμάρες

Διακοπτού – Διακοπτό

Αιγείρας – Αιγείρα

Ακράτας – Ακράτα

ΛΥΚΕΙΑ

1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου – Κλεισούρας

2ο Γενικό Λύκειο Αιγίου – Αναπαύσεως 48

Εσπερινό Λύκειο Αιγίου – Τέρμα Μητροπόλεως

Γενικό Λύκειο Καμαρών – Καμάρες

Γενικό Λύκειο Διακοπτού – Διακοπτό

Γενικό Λύκειο Ακράτας – Ακράτα

Γενικό Λύκειο Αιγείρας – Αιγείρα

1η Εν. Σχολ. Επ. 1ου ΕΠΑΛ – Αίγιο

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – Δημαρχείο Συμπολιτείας

ΑΤΕΙ – Ψαρών 6, Μυρτιά

Πρόεδρος Δ.Σ:

-Ντίνος Γεώργιος: 26913-60640

Email: gdinos@aigialeia.gov.gr

 

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Υποστήριξης & Πρόνοιας & Δ.Ε. Αγείρας-Ακράτας:

   -Σταυροπούλου Μαρία: 6983-220660

     Email: mar_stauropoulou@yahoo.gr

 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών:

-Καλαμίδας Δημήτριος: 26913-60607

Email:dkalamidas@aigialeia.gov.gr

 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:

-Καραΐσκος Νικόλαος: 26910 – 68718

Email:nkaraiskos@aigialeia.gov.gr

 

Αντιδήμαρχος Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων

-Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνος

 

Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής 

-Φραγκονικολόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα

 

Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης 

-Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Ιωάννη

 

Αντιδήμαρχος (χωρίς αμοιβή) Παιδείας – Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

-Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

-Ρούσσος Γεώργιος 26910-21648………………………….  ggram@aigialeia.gov.gr 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Fax: 26910-26383

-Μπέσκος Γεώργιος 26910-61063  εσωτ. 5 ………….. gbeskos@aigialeia.gov.gr

-Κουρής Παναγιώτης 26910-61063, εσωτ. 5 ………….. pkouris@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

admin@aigialeia.gov.gr

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

-Τσουκαλά Διονυσία 26910-68520 …………..dtsoukala@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ-ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ:

Fax: 26910-26742

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:

-Σχίζα Κωνσταντίνα 26910-20020 εσωτ. 4

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ:

-Μουρίκη Ελπινίκη 26910-20020 εσωτ. 1  …………………………emouriki@aigialeia.gov.gr

-Αγγελόπουλος Παναγιώτης 26910-20020 εσωτ.1   …………….panaggelo@1247.syzefxis.gov.gr

-Κουνάβη Αικατερίνη 26910-20020  εσωτ.1  ………………………..kkounavi@aigialeia.gov.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ:

-Αναργύρου Αγγελική 26910-20020 εσωτ.3  …………………………janargirou@aigialeia.gov.gr

-Γιούπη Παναγιώτα     26910-20020 εσωτ.3 …………………………pgioupi@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Fax: 26910-29800

ds@aigaileia.gov.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:

-Μουγκάση Κωνσταντίνα 26913-60641 ………………………………ntinamougasi@aigialeia.gov.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

-Χριστόπουλος Παναγιώτης 26913-60642 …………………………..takisxristopoulos@aigialeia.gov.gr

-Νιγιάννη Θεώνη 26913-60648(Δημοτική Κοινότητα Αιγίου) …………theondhm@aigialeia.gov.gr

-Βλέμμας Γεώργιος 26913-60647  ……………..gvdiaygeia@1247.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ευθυμίου Γάτου 1, Αίγιο) :

–Σαλαμούρα Αγλαϊα 26910-61063 (εσ. 4)…………….……………………asalamoura@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: Fax: 26910-29747 ………….gprosopikou@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Σαλαμούρα Μαρία 26910-29279  ……………………msalamoura@aigialeia.gov.gr

-Αλεξόπουλος Παναγιώτης   26910-29279  …………………takisalex@aigialeia.gov.gr

-Κότσιφα Ιωάννα                  26910-29279  …………….ikotsifa@aigialeia.gov.gr

-Καλαντζή Βασιλική             26910-29279 (τηλ. Ακράτας 2696360217) ………………….vkalantzi@aigialeia.gov.gr

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Fax: 26910-26742  ……………………………………………………prot@aigialeia.gov.gr

-Μαραγκός Κωνσταντίνος 26910-20020 εσωτ. 2  …………………kmaragos@aigialeia.gov.gr

-Γεωργαντόπουλος Παναγιώτης 26910-20020 εσωτ. 2  ………………… pgeorgantopoulos@aigialeia.gov.gr

-Μπαλή Βασιλική  26910-20020 εσωτ. 2 …………………vmpali@aigialeia.gov.gr

-Ταράτσα Νεκταρία                    26910-20020 εσωτ. 2

ΚΛΗΤΗΡΕΣ:

-Κοντεσοπούλου Αικατερίνη           26910-20464

-Σταματόπουλος Γεώργιος             26910-20464

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(Δημ. Κατάστημα ΔΕ Συμπολιτείας – ΠΕΟ Πατρών – Αθηνών, Ροδοδάφνη)

anaptixi@aigialeia.gov.gr

Fax: 26910-74296

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

Νικολούλια Ιωάννα 26913-60817  ………………………..inikoloulia@aigialeia.gov.gr 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

(Δημ. Κατάστημα ΔΕ Συμπολιτείας – ΠΕΟ Πατρών – Αθηνών, Ροδοδάφνη)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Αναγνωστόπουλος Μιχάλης, 26913-60815 …………………………….anagnosto@aigialeia.gov.gr

-Κανελλής Παναγιώτης 26913-60821  ……………………………………………………………….pkanellis@aigialeia.gov.gr

-Νταβαντζής Δημήτριος 26913-60830  …………………………………………………………….. dnt@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

(Δημ. Κατάστημα ΔΕ Συμπολιτείας – ΠΕΟ Πατρών – Αθηνών, Ροδοδάφνη)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Χρυσούλα Χρηστιά 26913-60809

ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ……………………katastimata@aigialeia.gov.gr

(Ευθυμίου Γάτου 1, Αίγιο)

Fax: 26910-26026

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Θεοδώρου Αγγελική 26910-61063 εσωτ.1 …………………………………….atheodorou@aigialeia.gov.gr

-Τζίφα Κωνσταντίνα 26910-61063 εσωτ. 1……………………………………….ktzifa@aigialeia.gov.gr

-Καρανικόλας Δημήτριος 26910-61063 εσωτ.1………………………………… karanik@1247.syzefxis.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Fax: 26913-60650   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μανέτας Κωνσταντίνος 26913-60650  ……………………………………….oikonomiko@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Δαβανέλλου Λαμπρινή 26913-60627 

-Λεοντίου Νικόλαος            26913-60628 

-Νικολακόπουλος Φώτης  

–Παλάσκα Μαρία-Μιράντα 26913-60622

Κωνσταντοπούλου Γρηγορία 26913-60616 

-Πολυδώρου Λουκία        26913-60623

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ: 

-Λεύκελη Χρυσούλα 26913-60653 

-Φουντοπούλου Χρυσαυγή 26913-60654 

-Σταμούτσου Ζωή             26913-60654

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Μπρατσολιά Σταυρούλα 26913-60624 

-Ανδριοπούλου Ευφροσύνη             26913-60658

-Μεντζελοπούλου Γεωργία              26913-60607

-Ευσταθίου Γεώργιος:                    26913-60620

-Τσερεντζούλια Αναστασία             26910-61063 εσ. 3  (Ευθυμίου Γάτου 1, Αίγιο):

-Παπασημακοπούλου Αργυρούλα  26913-60629

-Παναγοπούλου Φωτεινή                26913-60659

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ  prom@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Τρίτσα Αικατερίνη 26910-61733 

                                     Ραμπαβίλα Μαρία 26910-22978 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Σαββοπούλου Θεοδοσία 26913-60631 

-Σπυροπούλου Ελευθερία                 26913-60632

-Μιχαλόπουλος Βασίλειος                 26913-60633

-Κολοκούση Σταματίνα                      26913-60637

-Πατρικίου Αλεξάνδρα                       26913-60638

-Μπατάλη Κωνσταντίνα                     26913-60639

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Fax: 26910-21320 ….pronoia@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Καΐτσας Δημήτριος 26910-26136, 26910-26137 εσωτ. 5 ………………………………..    dkaitsas@aigialeia.gov.gr

-Κούρτη Αμαλία                        26910-26136, 26910-26137 εσωτ. 5……………………………………..akourti@aigialeia.gov.gr

-Βλασσοπούλου Σοφία              26910-26136, 26910-26137 εσωτ. 6 ……………………………………….svlassopoulou@aigialeia.gov.gr

-Παπαχριστοπούλου Μαρία       26910-26136, 26910-26137 εσωτ. 1  ………………………..mpapaxristopoulou@aigialeia.gov.gr

-Χατζής Σπυρίδων                         26910-26136, 26913-26137 εσωτ. 3  ………………………………..spyrosxantzis@aigialeia.gov.gr

-Κέντρο Κοινότητας                    26910-26136, 26910-26137 εσωτ. 2

-Ψυχολόγος                              26910-26136, 26910-26137 εσωτ. 7

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: FAX: 26910-68610 …………………………………………. texniki@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καράμπελας Λεωνίδας 26910-68432 …………………………………..karampelas@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος 26910-68433 …………………….kdiamantopoulos@aigialeia.gov.gr

-Δρύλλης Βασίλειος   26910-68434 ……………………..billdrillis@aigialeia.gov.gr

-Ηλιοπούλου Κωσταντία  26910-68435 …………………….kiliopoulou@aigialeia.gov.gr

-Λαλιώτη Αικατερίνη 26910-68436  ……………………..klalioti@aigialeia.gov.gr

-Ντόκος Ηλίας  26910-68437  ……………………..idokos@aigialeia.gov.gr

-Παπαδοπούλου Πηνελόπη   26910-68438  …………………….ppapadopoulou@aigialeia.gov.gr

-Ράπτη Δέσποινα   26910-68439  ……………………..rapti@1247.syzefxis.gov.gr

-Σταθούλια Μαρία 26910-68711  ……………………..mstathoulia@aigialeia.gov.gr

 -Σταυρουλόπουλος Κων/νος 26910-68712 ……………………..kstavroulopoulos@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  …………………….hlektromhx@1247.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Δαφνοπούλου Χριστίνα 26910-68713  …………………….dafnopoulou@aigialeia.gov.gr

-Γκιώνη Χριστίνα 26910-68714  ……………………..cgkioni@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Κουρτάκης Φώτιος      26910-68716 ……………………..fkourtakis@aigialeia.gov.gr

-Ανδριοπούλου Γεωργία 26910-68717  …………………….gandriopoulou@aigialeia.gov.gr

-Κατσιγιάννη Άννα  26910-68717  …………………….akatsigianni@aigialeia.gov.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ …………………….kathariotita@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Προσελέντης Σπυρίδων 26910-68719 ……………………spyrpros@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Αλεξοπούλου Φωτεινή     26910-68911   …………………….falexopoulou@aigialeia.gov.gr

-Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος 26910-68912 ……………kasimakopoulos@aigialeia.gov.gr

 -Ζάχου Κωνσταντίνα   26910-68913 ……………………..cozac@aigialeia.gov.gr

-Ζέρη Σταυρούλα    26910-68911 …………………….szeri@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: -Κομνηνού Ελένη  26910-68914 …………………….ekomninou@aigialeia.gov.gr

-Μιχελουδάκη Καλλιόπη 26910-68912 …………………….kmicheloudaki@aigialeia.gov.gr

-Σάττα Μαρία 26910-68913 …………………….msatta@aigialeia.gov.gr

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

politikiprostasia@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Στεφανίδης Χαράλαμπος 26910-68915 …………………….lstefanidis@aigialeia.gov.gr

-Γαβαθόπουλος Θράσος 26910-68916 …………………….tgavathopoulos@aigialeia.gov.gr

-Κοντεσοπούλου Μαρία 26910-68917 …………………….mkontesopoulou@aigialeia.gov.gr

-Παλαιολογοπούλου Ακριβή26910-68918 …………………….apalaiologopoulou@aigialeia.gov.gr

-Τρίψας Χρήστος 26910-68917 …………………….ctripsas@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ fax: 26910-61542

domisi@aigialeia.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Τσιγκρής Ανδρέας 26913-62111 2691362108 …………………….atsigris@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Κουρκούλης Πέτρος 26913-62113 …………………….pkourkoulis@aigialeia.gov.gr

-Σπυρόπουλος Κων/νος     26913-62112…………………….spyropoulos@1247.syzefxis.gov.gr

-Παπαδοπούλου Πηνελόπη 26913-62128 …………………….ppapadopoulou@aigialeia.gov.gr

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ:

-Χρύσανθου Ασπασία 26913-62100 …………………….achrisanthou@aigialeia.gov.gr

-Ξηρού Γεωργία  26913-62114 …………………….xirou@aigaialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Τζαλαβρά Ματίνα 26913-62120 …………………….tzalavra@aigialeia.gov.gr

-Σκαλιδάκης Μιχαήλ 26913-62126 …………………….mskalidakis@aigialeia.gov.gr

-Σελαλματζίδης Νικόλαος 26913-62124 …………………….nselalmatzidis@aigialeia.gov.gr

ΚΕΠ ΑΙΓΙΟΥ     Fax: 26910-68394 ……………………. d.aigiou@kep.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

-Ματθαίου Λιάνα 26913-60906

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Μητρόπουλος Άγγελος 26913-60729

-Σταθακόπουλος Σωτήριος 26913-60907

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Παμπούκη Ανθή 26963-60300

-Καραμάνος Χρήστος 26913-60903

-Τσουκαλάς Γεώργιος 26913-60901

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:……………da@aigialeia.gov.gr

-Σταματόπουλος Αριστομένης: 26910-25555

-Καμίτσας Ευθύμιος:

-Πανεθυμιτάκη Χρυσούλα:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ FAX: 26960-39010

aigeira@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Παναγιωτοπούλου Ειρήνη 26963-60112 ………epanagiotopoulou@aigialeia.gov.gr

-Γιαννοπούλου Ελένη 26963-60111

………..egiannopoulou@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Μαθέ Αννιώ 26963-60113

annamathe@aigialeia.gov.gr

ΚΕΠ Αιγείρας: FAX: 26960-39061, 2696039010

d.aigeiras@kep.gov.gr

-Σωτηροπούλου Αθανασία 26963-60117

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ FAX: 26960-22944

akrata@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Αναστασίου Βασιλική 26963-60200

vanastasiou@aigialeia.gov.gr

-Πεσματζόγλου Σοφία 26963-60215

spesmatzoglou@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ: 

-Μαλαβέτας Ιωάννης 26963-60203

imalavetas@aigialeia.gov.gr

-Σπανός Ιωάννης 26963-60212

ispanos@aigialeia.gov.gr

-Χατζηγρηγορίου Ευτέρπη 26963-60219

ehatzigrigoriou@1250.syzefxis.gov.gr

ΚΕΠ ΑΚΡΑΤΑΣ: FAX: 26960-29040

d.akratas@kep.gov.gr

-Ρούσου Αικατερίνη 26963-60300

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ FAX:26910-43703

diakopto@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος 26913-60727

alexopoulos.kostas@1318.syzefxis.gov.gr

-Κοροσιέτη Όλγα                 26913-60730  okorosieti@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Σκλαβιάδη Ελένη               26913-60726

esklaviadi@aigialeia.gov.gr

 ΚΕΠ: FAX: 26910-42900

d.diakoptou@kep.gov.gr

-Κόσσυφας Μιχαήλ               26913-60711

-Τρίψα Ακριβή                       26913-60712

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ: FAX:26910-31940

erineos@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Σπηλιωτοπούλου Ευθυμία 26913-60000

espiliotopoulou@aigialeia.gov.gr

ΚΕΠ: d.erineou@kep.gov.gr

-Γιαννοπούλου Γεωργία 26910-31802

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ FAX: 26910-71908

sympoliteia@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ:

-Τριαντοπούλου Ανδριάννα 26913-60820

-Γραικιώτου Παρασκευή 26913-60811 egraikiotou@aigialeia.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:

-Ηλιοπούλου Διαμάντω 26913-60831

ailiopoulou@aigialeia.gov.gr

ΚΕΠ: FAX: 26910-73026

d.sympoliteias@kep.gov.gr

-Σκανδάμη Αικατερίνη  26913-61110

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.)

dikepa@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσουκαλά Μαρία: 26910-68308

Fax: 26910-28210

Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία”

npdd@aigialeia.gov.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδριόπουλος Παναγιώτης: 26910-26694

  Fax: 26910-26667

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: 26910-26694

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: 26910-21522,
Fax: 26910-21523

info@dlta.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χριστόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου: 26910-21522

 

ΔΕΥΑ: 26910-21526

fax:2691020663

deya01@otenet.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ (Πρώην Δημαρχείο Συμπολιτείας): 26913-60832 – 691360833 – 691360834 – 691360836 – 691360837

ΟΓΑ ΑΙΓΙΟΥ 26910-68052

 

Αστυνομική Διεύθυνση Αιγίου: 2691022100, Σολωμού 26

Τμήμα Ασφαλείας: 2691068743, Σολωμού 26

Τροχαία Αιγίου: 2691068756, Σολωμού 26

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου: 2691022199, Κορίνθου 96

ΔΟΥ Αιγίου: 2691362300 – 2691022297, Κανελλοπούλου 36

Εισαγγελία Πρωτοδικών: 2691025404, Κορίνθου 67

Ειρηνοδικείο: 2691029005, Κορίνθου 67

Πρωτοδικείο: 2691025811, Κορίνθου 67

Πταισματοδικείο: 2691022071, Κορίνθου 67

Υποθηκοφυλάκειο: 2691026905, Μητροπόλεως 24

Τελωνείο: 2691024019, Λιμάνι

Επιμελητήριο: 2691061965

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών: 2691362204, Ποσειδώνος

Γ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου 2691028888

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Αίγιο
Εθνική Τράπεζα: 2691068816, Μητροπόλεως 1 και Κλεομένους Οικονόμου

Τράπεζα Πειραιώς: 2691062580, Μητροπόλεως 28

EFG Eurobank Ergasias: 2691025997, Μητροπόλεως 17-19

Alpha Bank: 2691024158, Γερμανού 10-12

Αιγείρα

Εθνική Τράπεζα Αιγείρα: 2696036022

Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας- Νοσοκομειακή Μονάδα Αιγίου – Άνω Βουλωμένο – Τηλ. για ραντεβού 1535
 
Κέντρο Υγείας Ακράτας- Ακράτα
 
ΠΕΔΥ-ΑΥΕ-Κλεισούρας 1
 
Κέντρο Αποκατάστασης Φυσικής Αποκατάστασης ιγίου Κλ. Οικονόμου Ιατρού – Ν. Πλαστήρα 7

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1ο Αιγίου – Όθωνος 43

2ο Αιγίου – Κουτάλης 24

3ο Αιγίου – Π. Χαραλάμπους 3

4ο Αιγίου – Στράβωνος 28

5ο Αιγίου – Παρ. Σελινούντος

6ο Αιγίου – Παρ. Σελινούντος

7ο Αιγίου – Αναπαύσεως 17

8ο Αιγίου – Σταφυδάλωνα Αιγίου

10ο Αιγίου – Σωτ. Λόντου 17

11ο Αιγίου – Αγ. Αθανάσιος

1ο Ακράτας – Ακράτα

2ο Ακράτας – Κραθιό

Αβύθου – Άβυθος Συμπολιτείας

Διακοπτού – Διακοπτό

Ζήριας Καμαρών – Καμάρες

Ερινεού Καμαρών – Καμάρες Ερινεού

Κουλούρας – Κουλούρα Αιγίου

Νικολεΐκων – Νικολέικα

Ροδοδάφνης – Ροδοδάφνη Συμπολιτείας

Σελιανιτίκων – Σελιανίτικα Συμπολιτείας

Τεμένης – Τέμενη Αιγίου

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο Αιγίου – Γρηγορίου Ε’ 1

2ο Αιγίου – Παύλου Μελά 6

3ο Αιγίου – Κούταλης & Προποντίδος

4ο Αιγίου – Οικισμός Μεσσηνέζη

Εσπενινό Αιγίου – Τέρμα Μητροπόλεως

Καμαρών – Καμάρες

Διακοπτού – Διακοπτό

Αιγείρας – Αιγείρα

Ακράτας – Ακράτα

ΛΥΚΕΙΑ

1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου – Κλεισούρας

2ο Γενικό Λύκειο Αιγίου – Αναπαύσεως 48

Εσπερινό Λύκειο Αιγίου – Τέρμα Μητροπόλεως

Γενικό Λύκειο Καμαρών – Καμάρες

Γενικό Λύκειο Διακοπτού – Διακοπτό

Γενικό Λύκειο Ακράτας – Ακράτα

Γενικό Λύκειο Αιγείρας – Αιγείρα

1η Εν. Σχολ. Επ. 1ου ΕΠΑΛ – Αίγιο

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – Δημαρχείο Συμπολιτείας

ΑΤΕΙ – Ψαρών 6, Μυρτιά

Skip to content