Δήμος Αιγιαλείας

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ “ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ” ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΑΙΓΙΟΥ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content