Δήμος Αιγιαλείας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΤΕΜΕΝΗ, ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content