Δήμος Αιγιαλείας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΙΓΙΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content