Δήμος Αιγιαλείας

ΔΙΑΝΟΜH ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΒΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content