Δήμος Αιγιαλείας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση και επισκευή όλων των μηχανημάτων (φωτοτυπικών, fax, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων) των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και τοποθέτησης των αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους (εκτός χαρτιού)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ

Skip to content