Δήμος Αιγιαλείας

Δήμαρχος Αιγιαλείας: «Αλήθειες, ψέματα και έωλες κατηγορίες από την αντιπολίτευση»

Από τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο, δίνεται στη δημοσιότητα η εξήςδήλωση:

«Η λογική του «λέγε-λέγε, κάτι θα μείνει», έχει επικρατήσει στη δημόσια ζωή του τόπου καιδυστυχώς στον δήμο μας έχει βρει πολλούς θιασώτες. Αντίθετα, τις διοικητικές αποφάσειςπου απαντούν βάζοντας φρένο στις ανυπόστατες κατηγορίες των ίδιων ανθρώπων, ουδέποτετις αναφέρουν, αντίθετα σιωπούν, με σκοπό να αιωρείται η παραπληροφόρηση και το ψέμα.Συγκεκριμένα διαδίδεται μέσα από τον τοπικό και αχαϊκό Τύπο, ότι δημοτικός σύμβουλος τηςμειοψηφίας και μάλιστα πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κατέθεσε στον εισαγγελέα προςδιερεύνηση τέσσερις φακέλους με διάφορες «υποψίες» σχετικά με τις αποφάσεις και το έργοτης σημερινής δημοτικής αρχής.Το ίδιο πρόσωπο κατήγγειλε στην καθ’ ύλην αρμόδια αρχή, δηλαδή στην ΑποκεντρωμένηΔιοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, τα ίδια ακριβώς πράγματα καιέλαβε αποστομωτική απάντηση, για: α) την υπ’ αριθμόν 9/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την μεταφοράτων Απορριμμάτων σε χώρους εναπόθεσης εκτός Αιγιάλειας, η οποία κρίθηκε νόμιμη από τηναρμόδια Αρχή αφού τονίζεται πως έγιναν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, β) για τις «υποτιθέμενες» (και αξέχαστες σε όλους μας, δυστυχώς) συνεδριάσεις πουπροκάλεσε και πραγματοποίησε η αντιπολίτευση και που ζητούσε την ακύρωση τηςαπόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την επιστροφή της άρδευσης στον Δήμο, μιας καιόπως αναφέρει ξεκάθαρα στο έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είναι παντελώςανυπόστατες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα.Αυτά για την ουσία, για να δοθεί πια μια απάντηση στην συνεχόμενη παραπληροφόρηση τωνεπιφορτισμένων να σηκώσουν το βάρος της, που διαστρεβλώνουν πλήρως τηνπραγματικότητα, σε βάρος της καθαρής αλήθειας που οι δημότες οφείλουν να μαθαίνουν.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, υλοποιώντας την εντολή των δημοτών μας νααλλάξουμε την Αιγιάλεια, τόσο με παρεμβάσεις στην καθημερινότητα προκειμένου ναβελτιώσουμε την ζωή τους, όσο και με τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων που θααλλάξουν ριζικά την εικόνα της Αιγιάλειας. Εργο που καθημερινά «ξεδιπλώνεται», ο κόσμοςτο βλέπει και το επικροτεί. Αν ενοχλείται η αντιπολίτευση επειδή η δημοτική αρχή δουλεύειαποτελεσματικά, αυτό είναι πράγματι θλιβερό. Εμείς μιλάμε με έργο, θάρρος, υπομονή, σωστό σχεδιασμό και στοχευμένες κινήσεις. Στουςαντιπάλους μας, αφήνουμε τον ρόλο που γνωρίζουν καλά, δηλαδή της εσωστρέφειας, τηςπολιτικής μικρότητας, της γκρίνιας, της αποτυχημένης προσπάθειας δημιουργίαςεντυπώσεων, που καταρρέουν εν τη γενέσει τους. Οι δημότες μας παρακολουθούν και μαςκρίνουν όλους.»

Skip to content