Δήμος Αιγιαλείας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αίτηση Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης Σε Ανασφάλιστους

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση Ένταξης Κελάρι Αγάπης

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση Μείωσης Δημοτικών Τελών

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση Παροχής Εφάπαξ ειδικού βοηθήματος και δωρεάν επανασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας

Κατεβάστε εδώ

Αίτηση στέγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίων

Κατεβάστε εδώ

Απλή αίτηση τμήματος πρόνοιας

Κατεβάστε εδώ

υπεύθυνη Δήλωση ΟΓΑ για Ανασφάλιστους Υπερήλικες

Κατεβάστε εδώ
Skip to content