Δήμος Αιγιαλείας

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 3254/18-8-2023 (ΣΟΧ 1/2023) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΠ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Skip to content