Δήμος Αιγιαλείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Skip to content