Δήμος Αιγιαλείας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content