Δήμος Αιγιαλείας

ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – ΕΡΓΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Skip to content